Τα 12,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) από τις επενδύσεις για την ανάπτυξη κινητών δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και τη δημιουργία σχετικών εφαρμογών, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας EY. Με τη διαδικασία της χορήγησης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών Cosmote, Vodafone και Wind να αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, σταδιακά από το 2021, ξεκινάει η δεκαετία του 5G στην Ελλάδα.

Για τη χρονική αυτή περίοδο, σύμφωνα με το βασικό σενάριο που έχει υλοποιήσει η εταιρεία, δηλαδή για διεύρυνση της χρήσης των εφαρμογών 5G από το 2024, οι μελετητές εκτιμούν πως θα δημιουργηθούν από 50.000 έως 69.000 θέσεις εργασίας.

Κατά την EY, βάσει της παραδοχής ότι έως και το 2020 θα καλυφθεί το 60% της επικράτειας με 5G, οι ετήσιες επενδύσεις των παρόχων για την ανάπτυξη του δικτύου πέμπτης γενιάς θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 45 έως 50 εκατ. ευρώ από του χρόνου μέχρι το 2030.

Τι αντιπροσωπεύει όμως, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 12,4 δισ. ευρώ; Το συνολικό άμεσο κι έμμεσο όφελος των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων κινητής που υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να εκτοξεύονται κατά την τριετία 2022-2024. Στο ποσό αυτό προστίθεται το συνολικό όφελος ύψους 9,9 δισ. ευρώ από την υιοθέτηση εφαρμογών 5G από συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Κατά την έρευνα, ο δημόσιος τομέας, η υγεία και η εκπαίδευση καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος ως προς την εκτιμώμενη προστιθέμενη αξία που τοποθετείται σε 3 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορία, που αντιπροσωπεύει σήμερα ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 32 δισ. ευρώ, συνδέεται, μεταξύ άλλων, με εφαρμογές «έξυπνων» πόλεων, ελέγχου δημόσιων υποδομών και συνόρων, χειρουργικών επεμβάσεων από απόσταση και απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Ακολουθούν η μεταποίηση, οι κατασκευές και η εξορυκτική δραστηριότητα όπου το ύψος της εκτιμώμενης ΑΠΑ τοποθετείται σε 2,3 δισ. ευρώ και αφορά τη χρονική περίοδο από το 2024 έως το 2030. Στο πεδίο αυτό εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν εφαρμογές ελέγχου σε πραγματικό χρόνο ρομποτικού εξοπλισμού, χειρισμού «έξυπνων» (χωρίς οδηγό) αυτοκινήτων και ψηφιακού σχεδιασμού της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο τρίτος, κατά σειράν, τομέας, βάσει του ύψους της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, περιλαμβάνει την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπου λόγω του χαμηλού χρόνου απόκρισης (σημ.: κατά τη μεταφορά της πληροφορίας) και του τεμαχισμού του δικτύου είναι δυνατή η δημιουργία έξυπνων δικτύων, δηλαδή δικτύων με μεγάλο αριθμό εφαρμογών (π.χ. έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες) που επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων.

Επίσης, ο κλάδος των μεταφορών και των logistics αντιπροσωπεύει ΑΠΑ, ύψους 939 εκατ. ευρώ, που «ξεδιπλώνεται» από το 2024 έως και το 2030, περιλαμβάνοντας εφαρμογές που εμπεριέχουν τη διαχείριση του στόλου οχημάτων ή τον έλεγχο της διαδρομής προϊόντων από την παραγωγή στο ράφι των καταστημάτων.

Στους τομείς με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία ύψους 2 δισ. ευρώ ανήκουν το λιανεμπόριο, η γεωργία και σειρά άλλων δραστηριοτήτων.

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: pierianews.gr