Νέο μοντέλο στις άδειες διαμονής σχεδιάζει η κυβέρνηση με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τελικά ένα νέο πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Με τον νέο κώδικα που παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο σταματούν οι «εξαιρέσεις» στην έκδοση αδειών διαμονής και εξαλείφεται η δυνατότητα λήψης διαφορετικών τύπων αδειών για παρεμφερείς σκοπούς, κάτι που γινόταν ως τώρα κατά κόρον και δημιουργούσε σειρά από προβλήματα.

Η απλοποίηση της διαδικασίας, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, έχει και πολλαπλά έμμεσα οφέλη, όπως η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων σε υπηρεσίες του Δημοσίου (προξενεία, πρεσβείες, ΕΛ.ΑΣ.) αλλά και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κατακερματισμού μέσω της συγκέντρωσης της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών διαμονής σε έναν φορέα έκδοσης.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω ο νέος κώδικας προβλέπει μια νέα «πύλη εισόδου», δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει καταχώριση και οnline παρακολούθηση κενών και των δεσμευμένων θέσεων εργασίας από ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μετανάστευσης και διαλειτουργικότητας με τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ.

Μια από τις βασικές καινοτομίες που περιλαμβάνει ο νέος κώδικας είναι η ομαδοποίηση των κατηγοριών αδειών διαμονής με βάση τον σκοπό και τη συνάφειά τους. Για αυτό τον σκοπό δημιουργούνται νέα είδη βίζας προκειμένου να εξυπηρετηθούν ομάδες πολιτών, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο της προώθησης των αναγκών της χώρας δημιουργείται sports visa, artists visa, digital nomads κ.λπ. Η νέα διάρκεια παραμονής θεσπίζεται για σχεδόν όλους τους τύπους στα 3+3 έτη, με ενιαίο παράβολο τα 90 ευρώ ανά έτος. Όπως σημειώνει στην αρμόδια πηγή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο νέος κώδικας καθορίζει πλέον τον όγκο εισδοχής πολιτών από τρίτες χώρες με απόλυτη καταγραφή των αναγκών της χώρας. Εξ ου και προβλέπεται η προσθήκη νέων τομέων, όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός, οι κατασκευές. Πρόκειται άλλωστε για κλάδους οι οποίοι έχουν μεγάλες ελλείψεις και προσφάτως με συμφωνίες που έκανε τόσο το υπουργείο Μετανάστευσης όσο και το ΥΠΕΞ, επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στο τέλος της διαδικασίας η πρόθεση είναι να συναφθούν «διμερείς συμφωνίες με πολλές χώρες για μικρό αριθμό εργατών ανά χώρα και άμεση συσχέτιση με επιστροφές παρανόμως εισελθόντων πολιτών τρίτων χωρών». Η καταγραφή και ομαδοποίηση των αδειών διαμονής σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα «θα βοηθήσει και στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς». Το θέμα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία, καθώς εικάζεται πως μέσα από τη νέα διαδικασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα αναφορικά με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Πηγή: pierianews.gr