Με νομοθετική διάταξη που παρουσιάζει το φθινόπωρο (ακόμα και εντός του Σεπτεμβρίου) το υπουργείο Εσωτερικών παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν έκαναν χρήση της αρχικής ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα και θα έχουν την δυνατότητα να τα δηλώσουν και να κλείσουν την εκκρεμότητα, χωρίς να επιβαρυνθούν με μεγάλα πρόστιμα.

Εκτιμάται ότι τα ακίνητα, για τα οποία οι κάτοχοί τους δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τ.μ. ξεπερνούν το 1.000.000 και οι δήμοι προσβλέπουν σε νέα έσοδα. Σημειώνεται, ότι ανέφερε ότι τα πρόσθετα ετήσια έσοδα των δήμων που προκύπτουν από τα επιπλέον τετραγωνικά που δηλώθηκαν στην αρχική ρύθμιση  (η διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων τ.μ. και των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 60.499.945 τ.μ.) υπολογίζονται συνολικά σε 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των επιπλέον  τετραγωνικών ανοίγει πάλι μέσα στο φθινόπωρο, με τη νέα ρύθμιση να προβλέπει περιορισμένες προσαυξήσεις για όσους δεν εντάχθηκαν στην αρχική.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει κλιμακωτές προσαυξήσεις στα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης στη ρύθμιση.

Ήδη, ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δήλωσαν το 2020 την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και στους δήμους ενημερώνονται, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, για τα ποσά των δημοτικών τελών και φόρων, που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιφάνεια των ακινήτων τους.

Σημειώνεται, ότι με το τέλος της εκκαθάρισης των δηλώσεων (διαπιστώνονται καθυστερήσεις) οι δήμοι διαβιβάζουν τα στοιχεία στον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των ιδιοκτητών, που εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση. Επίσης προκύπτει κατά περίπτωση ένα ποσό αναδρομικών δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών από την 1η Ιανουαρίου 2020 το οποίο οι ιδιοκτήτες θα εξοφλήσουν, μέσω λογαριασμών ρεύματος σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, θα είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Πηγή: pierianews.gr