Πικρός καφές και… αλμυρό φαγητό για τους καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου. Πιο ακριβά θα πωλούνται ο καφές και το φαγητό  καθώς από τη νέα χρονιά επιβάλλεται εισφορά για την προστασία του περιβάλλοντος, ύψους 10 λεπτών στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

Το ύψος της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος ανέρχεται στα 0,5 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4736/2020. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αυξημένη κατά 0,10 ευρώ η τιμή του μη σερβιρισμένου σε τραπέζι καφέ.

Η εισφορά θα επιβληθεί σε πλαστικά ποτήρια, αλλά και στα δοχεία μεταφοράς φαγητού με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η τιμή του τελικού προϊόντος, εν προκειμένω ο καφές και το φαγητό. Και όλα αυτά σε μια χρονική συγκυρία που οι ανατιμήσεις “καίνε” τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και η ακρίβεια… επελαύνει.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ για την εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

” -Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο Α’ Μέρος του Παραρτήματος I του ν. 4736/2020 που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ. της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.

-Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά”.

καφές και φαγητό

Η εισφορά αυτή αφορά:

1) Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

2) Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Πηγή: pierianews.gr