Τα καθαρά ποσά των αναδρομικών που θα λάβουν 1,1 εκατ. συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ανάλογα με το ύψος της σύνταξής τους και το ασφαλιστικό τους ταμείο παρουσιάζει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, μετά την υπογραφή των δύο σχετικών ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Τα αναδρομικά θα καταβληθούν με τις συντάξεις Νοεμβρίου, οι οποίες θα αρχίσουν να πληρώνονται από τις 22 ή τις 23 Οκτωβρίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 29 Οκτωβρίου. Αφορούν τους συνταξιούχους που είχαν συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ το 2012 από όποιο πρώην Ταμείο κι αν προέρχονται του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Τα καθαρά ποσά αναδρομικών

Ακολουθούν τα ποσά αναδρομικών (καθαρά ποσά) που θα λάβουν 1,1 εκατ. παλαιοί συνταξιούχοι από τις 23 έως 29 Οκτωβρίου:

Α.Συνταξιούχοι ΙΚΑ

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.752 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.663 ευρώ

2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.476 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.840 ευρώ

3.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.314 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.040 ευρώ

4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.027 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 600 ευρώ

5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 2.269 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 8.655 ευρώ

6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.749 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.643 ευρώ

7.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.423 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ

8.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.219 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.685 ευρώ

9.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.171 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.541 ευρώ

10.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.098 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.344 ευρώ

11.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.762 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.694 ευρώ

12.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.425 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ

13.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.340 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.117 ευρώ

14.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.267 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 900 ευρώ

15.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.212 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 786 ευρώ

16.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.183 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 713 ευρώ

17.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.489 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.471 ευρώ

18.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.431 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.306 ευρώ

19.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.326 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.996 ευρώ

20.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.241 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.848 ευρώ

21.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.204 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 765 ευρώ

22.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.134 ευρώ

– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 662 ευρώ

Β. Συνταξιούχοι του δημοσίου

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 2.439 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 6.711 ευρώ

2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.831 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.557 ευρώ

3.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.457 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.823 ευρώ

4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.330 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.623 ευρώ

5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.217 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.489 ευρώ

6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.122 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.375 ευρώ

7.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.098 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.344 ευρώ

Γ. Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ ,ΤΣΑΥ , Ταμείο Νομικών)

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.762 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 24.594 ευρώ

2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.425 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ

3. Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.340 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.117 ευρώ

4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.287 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 999 ευρώ

5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.212 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 735 ευρώ

6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.183 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 713 ευρώ

Δ. Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ (Πρ.ΤΕΒΕ)

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.489 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.471 ευρώ

2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.431 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.306 ευρώ

3. Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.326 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.996 ευρώ

4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.241 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 848 ευρώ

5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.204 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 765 ευρώ

6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.134 ευρώ

-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 662 ευρώ

Πηγή: εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

Πηγή: pierianews.gr