«Μαγνήτης» για χιλιάδες υποψήφιους συνιστούν οι τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που στοχεύουν στην κάλυψη 335 περιζήτητων θέσεων εργασίας σε υπουργεία, δήμους και φορείς του Δημοσίου.

Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τις προκηρύξεις 6K/2021 για 115 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και 7Κ/2021 για 144 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Στην πρώτη προκήρυξη (του υπουργείου Οικονομικών) οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν ΠΕ Γεωτεχνικούς, ΠΕ Δημοσιονομικούς, και ΠΕ Μηχανικούς, που θα τοποθετηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Για την Πιερία:

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη ΕΔΩ

Στον διαγωνισμό πρόσληψης νέων υπαλλήλων στα ΚΕΠ οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ , ή ΤΕΙ (ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης), ή απολυτήριο τίτλο Λυκείου.

Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ σε ορισμένα ΚΕΠ απαιτείται και πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γραφής Braille και πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Για την Πιερία:

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη ΕΔΩ

76 θέσεις σε οργανισμούς και επιμελητήρια

Αιτήσεις δέχεται η 4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους εξής φορείς:

  • Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  • Επιμελητήριο Άρτας,
  • Επιμελητήριο Εύβοιας,
  • Επιμελητήριο Λάρισας,
  • Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
  • Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη),
  • Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς και
  • Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα αφορά:

32 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Μ.Μ.Ε., ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

23 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ), ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.
21 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
( www.asep.gr ), από την Τρίτη 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Πηγή: pierianews.gr