Την Τετάρτη 14-7-2021 στις 19.00 θα γίνει η τελευταία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαδικτυακή εκδήλωση  του Τμήματος :

Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές  και διδακτορικές σπουδές  στη Διοίκηση

Εφοδιαστικής Αλυσίδας  έναν  σημαντικό και  συνεχώς ανερχόμενο  κλάδο της Ελληνικής και  παγκόσμιας Οικονομίας

Έχουν προηγηθεί τα διαδικτυακά σεμινάρια  για τα  Agrologistics , (25-5-21)

τα Ναυτιλιακά logistics και τις θαλάσσιες μεταφορές,  ( 3-6-21) και τα

Ρομποτικά συστήματα  και τις καινοτόμες τεχνολογίες στη Διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων ( 17-6-21)

Στην εκδήλωση της Τετάρτης 14-7-21 θα συμμετάσχουν

  • Καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος που θα παρουσιάσουν τη δομή και τα κυριότερα σημεία του προγράμματος σπουδών τόσο του προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα .
  • Τελειόφοιτοι φοιτητές που θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τις σπουδές στο Τμήμα
  • Εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και απασχολούν απόφοιτους του Τμήματος
  • Απόφοιτοι του Τμήματος που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

              Πληροφορίες για  ελεύθερη συμμετοχή  μέσω  zoom   : 

Στη διεύθυνση :  logistics.ihu.gr ,    email  [email protected]  και τηλ.  2351020940 

Πηγή: pierianews.gr