Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να ψηφίσουν στις σημερινές εκλογές της 21ης Μαΐου καθώς η ψήφος είναι υποχρεωτική. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία για τις εκλογές 2023 η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική και η αποχή από τις κάλπες επιφέρει νομικές κυρώσεις ενώ δικαιολογείται μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ. 5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ. 2 του π.δ. 26/2012)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές.

Εκλογές 2023: Για ποιους πολίτες δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος
Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να μην ψηφίσουν και μάλιστα δίχως να έχουν να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

-όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,
-όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό και
-όσοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χλμ από το εκλογικό τους τμήμα
Παράλληλα, εξαιρούνται της υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού δικαιώματος οι εξής περιπτώσεις:

Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.
Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Εκλογές 2023: Τι ισχύει για όσους δεν ψηφίσουν
Για όσους δεν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές 2023, η νομοθεσία επιφέρει τιμωρία φυλάκισης από έναν μήνα έως έναν χρόνο. Σημειώνεται πως όσοι και όσες δεν έχουν μεταφέρει τα δικαιώματά τους στον τόπο διαμονής τους ή δεν έχουν κάνει αίτηση ετεροδημότη, θα πρέπει να ταξιδέψουν στην περιφέρεια, όπου έχουν τα δικαιώματά τους. Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να δίνουν -σύμφωνα με το νόμο- ειδική εκλογική άδεια στους εργαζόμενους.

Πηγή: pierianews.gr