Μια σειρά από νέα δεδομένα, όπως προσυμπληρωμένα πεδία και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, θα πρέπει να διαχειριστούν φέτος περίπου 750.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις, όταν προχωρήσουν στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, με την είσοδο τους στην πλατφόρμα του Taxisnet – που έχει ήδη ανοίξει από την Πέμπτη 25/4 – οι υπόχρεοι θα δουν προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα και με βάση αυτό θα γίνει η σχετική εκκαθάριση.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει στην αλλαγή των κριτηρίων φορολόγησης θεσπίζοντας ως ελάχιστο εισόδημα το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, στα 10.920 ευρώ. Ποσό που μεταβάλλεται ανάλογα με τα χρόνια δραστηριοποίησης.

Σημειώνεται ωστόσο, πως σύντομα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων από τους επαγγελματίες.

Ποιοι θα δουν ελαφρύνσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ελαφρύνσεις θα δουν εφέτος ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις, αφού θα κληθούν να καταβάλλουν χαμηλότερο κατά 50% τέλος επιτηδεύματος.

Να σημειωθεί ότι με την έκπτωση από 600 ευρώ το Τέλος θα υποχωρήσει στα 300 ευρώ, ενώ θα προστεθούν επιπλέον 300 ευρώ για τις περιπτώσεις που υπάρχει υποκατάστημα.

Το μέτρο δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα και εκείνους που διατηρούν μπλοκάκι, αφού οι τελευταίοι φορολογούνται ως μισθωτοί.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα πρέπει να το δηλώσουν για να κερδίσουν έκπτωση φόρου, κλιμακωτά, έως και 1.120 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Οι 10 «sos» κωδικοί του Ε1

  • Κωδικοί 045-046: Για όσους επαγγελματίες εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα. «Εμπίπτετε στις διατάξεις των περ. β ή δ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ και εξαιρείστε από την εφαρμογή του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εμπίπτετε στην παρ. 7 του άρθρου 28Α ΚΦΕ;». Αυτό το πεδίο αφορά καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς πατώ των 500 κατοίκων, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή εποχικές επιχειρήσεις.
  • Κωδικοί 047-048: Για όσους φορολογούμενους επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. «Εμπίπτετε στην παρ. 2 ή/και στην παρ. 3 του άρθρου 28Γ ΚΦΕ και δικαιούστε μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα;»
  • Κωδικοί 405-406: Προσυμπληρώνεται από τη φορολογική Διοίκηση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Στον υποπίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.
  • Κωδικοί 443-444: Αμφισβήτηση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από την εφορία για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Η δήλωση θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη.
  • Κωδικοί 327-328: Για όσους υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 50%. Η προκαταβολή περιορίζεται στο μισό σε όσους αναγράφουν για πρώτη φορά εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματική δραστηριότητα, στους υποπίνακες Γ1 και Γ2 του έντυπου Ε1.

Bonus: Κωδικοί 059-060

Προβλέπεται μείωση του φόρου εισοδήματος λόγω δωρεών προς το Δημόσιο και τους ιερούς ναούς και τις μονές. Η μείωση ανέρχεται κατά το 10% των δωρεών, εφόσον πρόκειται για ποσά τα οποία είναι πάνω από 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Το μαχητό του τεκμηρίου

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2024, υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού ή να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τρόποι αμφισβήτησης:

1. Αίτημα για διενέργεια ελέγχου

2. Αντικειμενική αδυναμία άσκησης (μερικής ή εν συνόλω) επαγγέλματος

Να σημειωθεί ότι τα δύο αιτήματα που καθιστούν μαχητό το τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, θα κατατίθενται, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο ψηφιακά.

Ανάλογα με το λόγο αμφισβήτησης, προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

  • Αίτημα για την διενέργεια ελέγχου

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

  • Αίτηση αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στη νέα ψηφιακή εφαρμογή, που θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού (πράξη προσδιορισμού φόρου) και μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Πηγή: pierianews.gr