Αισθητά χαμηλότερα διαμορφώνονται οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια του Μαρτίου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ. Συγκεκριμένα οι τιμές ξεκινούν από τα 8,182 λεπτά/KWh και φτάνουν μέχρι τα 11,5 λεπτά/KWh, με το μέσο όρο των τιμών να διαμορφώνεται στα 10,6 λεπτά/KWh. Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο ο μέσος όρος των πράσινων τιμολογίων ήταν στα 13,3 λεπτά/KWh, δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση των τιμών της τάξης του 20,3%.

Το χαμηλότερο πράσινο τιμολόγιο που ανακοινώθηκε είναι από την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ και είναι στα 8,182 λεπτά/KWh, ενώ το ακριβότερο είναι στα 11,5 λεπτά/KWh και είναι από την εταιρεία Volterra.

To πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 10,827 λεπτά/KWh για τις πρώτες 500 KWh και στα 11,907 λεπτά/KWh εφόσον η κατανάλωση ξεπερνά τις 500KWh.

Αναλυτικά οι τιμές που ανακοινώθηκαν για το μήνα Μάρτιο έχουν ως εξής:

ΕΛΙΝΟΙΛ 8,182 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

Elpedison 9,898 λεπτά/KWh για τις πρώτες 100 KWh και 10,76 λεπτά/KWh για πάνω από τις 100 KWh με πάγιο 5 ευρώ.

Solar Energy 10,27 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

ΗΡΩΝ 10,304 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

Volton 10,306 λεπτά/KWh με πάγιο 4,9 ευρώ

ΖeniΘ 10,467 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

Protergia 10,776 λεπτά/KWh με πάγιο 4 ευρώ

ΔΕΗ 10,827 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ και χρέωση νυχτερινού 8,037 λεπτά/KWh

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 11,165 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

We Energy 11,23 λεπτά/KWh με πάγιο 5 ευρώ

NRG 11,5 λεπτά/KWh με πάγιο 3,5 ευρώ

Volterra 11,5 λεπτά/KWh με πάγιο 4,5 ευρώ

Πηγή: pierianews.gr