O κλάδος των επιχειρήσεων, συνδέεται με συνεχείς αλλαγές στην αγορά, την τεχνολογία και τις κοινωνικές τάσεις, που χρήζουν επιτυχούς αντιμετώπισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι απλώς η εξέλιξη της εκάστοτε επιχείρησης αλλά η βιωσιμότητά της.

Η προσαρμογή αυτή, απαιτεί την εφαρμογή ενός συνδυασμού στρατηγικών κινήσεων και αποφάσεων, ταχεία αντανακλαστικά και άρτια κριτική ικανότητα. Στο παρόν άρθρο, οι αρθρογράφοι του pierianews.gr παραθέτουν και αναλύουν τέσσερα επιχειρηματικά μυστικά, ικανά να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτήν την αβεβαιότητα και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

  • Διαχείριση Ρίσκου

Το σύνθετο και πολλές φορές δύσβατο μονοπάτι των ψηφιακών τεχνολογιών, καθιστά απαραίτητη την υιοθεσία εξατομικευμένων ισχυρών πρακτικών προστασίας. Πιο συγκεκριμένα,  σε πρώτο στάδιο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων (κυβερνοεπιθέσεις, διαρροές δεδομένων και ανθρώπινα λάθη), έτσι ώστε να αναπτυχθούν σχέδια για την αντιμετώπιση των επιμέρους επικίνδυνων σεναρίων. Αυτό μπορεί να μοιάζει εύκολα επιτεύξιμο, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι όσο προχωρά η τεχνολογία έτσι και οι απειλές εξελίσσονται συνεχώς. Το προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση  ρίσκου, θα πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς. Γι αυτό και πολλές φορές, αντί για τη δημιουργία της σχετικής ομάδας εργαζομένων, είναι προτιμότερη μια εξωτερική συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και το fsociety.gr.

  • Καινοτομία

Αυτό που κρατάει ζωντανή την επιχείρησή σας μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι η μοναδικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Χρειάζεται να παραμείνετε πιστοί σε αυτό, επενδύοντας ταυτόχρονα στην έρευνα και την ανάπτυξη,

έτσι ώστε να βελτιώνετε τα χαρακτηριστικά τους, να προστίθενται νέες λειτουργίες, σε αυτά, του σχεδιασμού βάσει των αναγκών των πελατών, και να συνεχίσουν να σχεδιάζονται με τρόπο που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών.

  • Φιλικότητα προς το Περιβάλλον

Η συμμόρφωση με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές διατάξεις, φέρνει εκτός από κάλυψη της ηθικής παραμέτρου και διπλό οικονομικό όφελος με τον εξής τρόπο: από τη μία εξασφαλίζεται η αποφυγή προστίμων και ποινών για την παραβίαση των ρυθμίσεων βιωσιμότητα, και από την άλλη, η επιχείρηση διαφημίζεται ως πρότυπο, και ενδέχεται να λάβει την αντίστοιχη επιβράβευση. Εκτός από την ανακύκλωση, και τη σωστή διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων, ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που συνδέονται με μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, αυτή της ίδιας της στέγης δραστηριοποίησης. Αν έχετε τη δυνατότητα να κατασκευάσετε το δικό σας χώρο, αλλά ακόμη και αν επεκτείνετε ή τροποποιήσετε έναν υπάρχον, οι μελέτες δείχνουν ότι οι μεταλλικές κατασκευές είναι η πιο “πράσινη” λύση, έχοντας μικρή ποσότητα εκπομπών άνθρακα. Ακόμη ένα πλεονέκτημα, είναι η πολυμορφικοτητα τους, προσφέροντας εναλλακτικές σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές από την Βουτσαδάκης ΑΒΕΤΕ και αντίστοιχες τεχνικές εταιρίες. 

  • Επένδυση στο Εργατικό Δυναμικό

Η σκληρή αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της προόδου και των κερδών που σημειώνει μια επιχείρηση, οφείλονται στους ανθρώπους που εργάζονται σε/για αυτήν.
Γι αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού. Η αναγνώριση των επιμέρους αναγκών και συνεχής εκπαίδευση στοχεύοντας στις εξατομικευμένες δεξιότητες, είναι καίριες για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων και της συνεχούς δημιουργίας κινήτρου.

Πηγή: pierianews.gr