Οι δικαιούχοι που η επιδότηση ανεργίας τους έληξε τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα πληρωθούν το β’ 15νθήμερο του Νοεμβρίου.

Δίμηνη παράταση δίνεται στα επιδόματα ανεργίας η καταβολή των οποίων έληξε μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά και σε όσους θα λήξει το επίδομά τους μέσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές της δίμηνης παράτασης για τους δικαιούχους που η επιδότηση ανεργίας τους έληξε τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ αναμένει την αντίστοιχη ΚΥΑ προκειμένου να ξεκινήσει τις πληρωμές. Η διαδικασία θα είναι αυτόματη, καθώς τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμμία ενέργεια από μέρους τους.

Με την ίδια διαδικασία θα λάβουν τα χρήματα οι άνεργοι και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, όταν θα λήξει η επιδότηση ανεργίας τους.

Τα επιπλέον ποσά αφορούν τόσο τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, όσο και το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

  • Δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ, μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
  • Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ, μηνιαίως)
  • Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ, μηνιαίως).

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι μόνο, όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα, μετά τη λήξη της επιδότησής τους, θα λάβουν αναλογικά μειωμένο ποσό της παράτασης, αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο μητρώο ανέργων, κατόπιν έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων.

insider.gr

Πηγή: pierianews.gr