Οι έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας συνεχίζουν να μετουσιώνονται σε απτά αποτελέσματα, προς όφελος των μελών του και ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’227/18-11-2020, υλοποιούνται οι προτάσεις της από 12-11-2020 επι- στολής του Προέδρου του κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου, προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη και την Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά με την αναστολή πληρωμής των αξιογράφων και τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών ακινήτων.

Συγκεκριμένα: α) Από τις 18-11-2020 και μέχρι τις 31-12-2020 αναστέλλονται κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη επί αυτών ημερομηνία, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή) πληρωτέων από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους σε εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του 2020, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

β) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα στην οποία επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020.

Το Επιμελητήριο Πιερίας, παρακολουθώντας στενά τις οικονομικές εξελίξεις και βιώνοντας καθημερινά τον αγώνα και την αγωνία των μελών του, δεσμεύεται να παρεμβαίνει με όλες του τις δυνάμεις, όποτε απαιτείται, μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα.

Πηγή: pierianews.gr