Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους, ειδικά εφόσον συνδυαστεί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Μπορεί να «πάγωσαν» οι συζητήσεις αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2021, ελέω πανδημίας, όμως οι μισθωτοί θα δουν εν τέλει αυξήσεις στους μισθούς τους από 1ης Ιανουαρίου, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και το οποίο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος του μήνα, εντάχθηκε η ρύθμιση που αφορά στην μείωση των εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, που θα επιμεριστεί μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών ως εξής: 1,79 μονάδες για τον εργοδότη και 1,21 μονάδες για τον εργαζόμενο.

Έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους, ειδικά εφόσον θα συνδυαστούν με την επικείμενη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το διπλό όφελος –για εργοδότη και εργαζόμενο- «μεταφράζεται» ως εξής:

  • Όσοι λαμβάνουν 1.000 ευρώ (μικτά) τον μήνα, «στο χέρι» παίρνουν 847 ευρώ καθαρά και ο εργοδότης τους πληρώνει 1.225 ευρώ (μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές). Το Δημόσιο από την πλευρά του εισπράττει συνολικά 378 ευρώ. Η αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 1/1/2021 θα είναι 14 ευρώ. Η μείωση του αντίστοιχου εργοδοτικού κόστους θα είναι 17,9 ευρώ.
  • Όσοι λαμβάνουν 1.500 ευρώ (μικτά) τον μήνα, «στο χέρι» παίρνουν 1.193 ευρώ καθαρά και ο εργοδότης τους πληρώνει 1.838 ευρώ, καθώς το Δημόσιο  εισπράττει συνολικά 645 ευρώ. Η αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου σε αυτή την περίπτωση (από 1/1/2021) θα είναι της τάξης των 40 ευρώ, ενώ η ελάφρυ6νση του επιχειρηματία-εργοδότη αγγίζει τα 26,9 ευρώ.
  • Όσοι λαμβάνουν 2.000 ευρώ (μικτά) τον μήνα «στο χέρι» παίρνουν 1.534 ευρώ καθαρά και ο εργοδότης τους πληρώνει 2.451 ευρώ, καθώς το Δημόσιο εισπράττει συνολικά 917 ευρώ. Η αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου φτάνει τα 70,8 ευρώ, με αντίστοιχη ελάφρυνση για τον εργοδότη 35,8 ευρώ.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα επηρεάσει τους μισθούς όχι όμως και τις συντάξεις, καθώς η μεταβολή γίνεται σε κρατήσεις που δεν αφορούν στην κύρια ή στην επικουρική σύνταξη, αλλά μόνο στις κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών.

Η διάταξη για την μείωση των εισφορών

Στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου προβλέπεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κατά 0,12 από την εισφορά που καταβάλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) και κατά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και κατά 0,10% στους εργαζόμενους υπέρ Ε.Κ.Λ.Α.
  • Κατά 0,85 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Από την εισφορά της περ. α` της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1, αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ.

Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ.

Πηγή: pierianews.gr