Σε εφαρμογή τίθεται από 1η Φεβρουαρίου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, έναν ηλεκτρονικό φάκελο που έχει σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Τα δικαιολογητικά – χαρτιά που χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει ο εν λόγω ηλεκτρονικός φάκελος είναι τα εξής 8 στοιχεία:

1. Το στέλεχος οικοδομικής άδειας με τις αναθεωρήσεις – αν υπάρχουν- του κτιρίου που βρίσκεται η ιδιοκτησία

2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων αν απαιτείται

3. Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ιδιοκτησίας

4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής, επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων αν υπάρχουν

6. Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την ιδιοκτησία στην πραγματική κατάστασή της

7. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή της τεχνικής έκθεσης δομικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας

8. Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον υπάρχουν

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα πιάνει όλα τα κτίρια και τις ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια, καθώς και κτίρια ή ιδιοκτησίες όπου επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών.

Αφού περαστούν τα παραπάνω 8 στοιχεία ηλεκτρονικά από τον μηχανικό, τότε βγαίνει το πιστοποιητικό πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Ιδιοκτησίας. Το κάθε πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό. Πρακτικά θα καταργείται η βεβαίωση μηχανικού για όλα τα συμβόλαια ακινήτων και θα βοηθήσει στο να γλιτώνουμε κάποια γραφειοκρατία. Θα υπάρχουν πλέον όλα σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο και έτσι ο ιδιοκτήτης θα ξέρει τι γίνεται στην ιδιοκτησία του.

Αναλυτικά τα κτίρια που πρέπει να αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα  

Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

(α) τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, (β) τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

α. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

ε. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

ζ. Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Πηγή: pierianews.gr