Με  επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών , η Διοίκηση του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκπροσωπώντας όλους του επαγγελματίες φοροτέχνες λογιστές του τμήματος, ζητάει άμεσα την λήψη απόφασης για :

  • την επαναλειτουργία της πλατφόρμας υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ορίζοντας νέα καταληκτική ημερομηνία , καθώς και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε υποβολές που έχουν γίνει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτό αφορά αρχική υποβολή, είτε καταχώριση αλλαγής στοιχείων, αλλά και να επανεξεταστεί εξ αρχής το μέγεθος του προστίμου.
  •  την μη επιβολή προστίμου των 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή  δήλωσης , για τα αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2018 , τα οποία   ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2016 έως και 31.12.2019 , για τα οποία εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο ή με οίκοθεν εκκαθάριση ή μετά από εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση .

Κιτιξής Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 4ου Π.Τ. του ΟΕΕ

Πηγή: pierianews.gr