Εξελίξεις υπήρξαν σε σχέση με την μηνυτήρια αναφορά που  κατατέθηκε  από το Δικηγόρο Λάρισας Απόστολο Δόκο (για λογαριασμό εντολέα του που διατηρεί εξοχικό στον Αγιόκαμπο Λάρισας) κατά του- της αναδόχου που ανέλαβε την  κατασκευή του έργου σχετικά με την αποκατάσταση (καθαίρεση και ανακατασκευή) δαπέδων των κρηπιδωμάτων του βόρειου λιμενοβραχίονα, βυθοκόρηση λιμενολεκάνης στο βόρειο τμήμα του αλιευτικού καταφυγίου, συμπλήρωση της εξωτερικής θωράκισης με ειδικούς τεχνικούς ογκολίθους (800 μπλόκια) σε μήκος 133 μέτρων από τη ρίζα του νότιου λιμενοβραχίονα, προμήθεια και τοποθέτηση πυργίσκων παροχής νερού και ρεύματος σε όλο το μήκος του νότιου λιμενοβραχίονα».

Όπως αναφέρθηκε και σε παλιότερα δημοσιεύματα το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς το οποίο σας παρουσιάζουμε περιέχει καταγγελίες σχετικά με:

1) Παραβίαση των διατάξεων σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας που προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 1396/83, Ν. 1430/84, Ν. 2168/ 93, Ν. 2696/99, Ν. 3542/07, Ν. 3669/08, Ν. 3850/10Ν. 4030/12), (Π. Δ. 413/77,Π. Δ. 95/78,Π. Δ. 216/78,Π. Δ. 778/80,Π. Δ. 1073/81,Π. Δ. 225/89,Π. Δ. 31/90,

Π. Δ. 70/90,Π. Δ. 85/91,Π. Δ. 499/91,Π. Δ. 395/94,Π. Δ. 396/94,Π. Δ. 397/94,Π. Δ. 105/95,Π. Δ. 455/95,Π. Δ. 305/96,Π. Δ. 89/99,Π. Δ. 304/00,Π. Δ. 155/04,Π. Δ. 176/05,Π.Δ.149/06,Π. Δ. 2/06,Π. Δ. 212/06,Π. Δ. 82/10,Π. Δ. 57/10)

Όσον αφορά το αδίκημα της παραβίασης των διατάξεων σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο είναι προφανές ότι από το σύνολο των φωτογραφιών που προσκομίζονται από τον καταγγέλλοντα  δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη. Συγκεκριμένα στις ακόλουθες  φωτογραφίες ο-οι εργαζόμενοι του εργοταξίου δε λαμβάνουν το παραμικρό μέτρο προστασίας όπως (κράνος, ειδική ενδυμασία, παπούτσια εργασίας )


Η περίφραξη που περιβάλλει το χώρο του εργοταξίου έχει καταστραφεί σε διάφορα σημεία.


Η διαρροή λαδιών από τα μηχανήματα που βρίσκονται εντός του εργοταξίου μαρτυρά την ελλιπή συντήρηση αυτών.


Τα καλούπια τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση θωράκισης του λιμανιού με <<μπλόκια>> είναι εμφανές ότι δεν συντηρούνται σωστά αφού οι φωτογραφίες  μαρτυρούν την ελλιπή  συντήρησή τους .Όπως διαφαίνεται και στις φωτογραφίες έχουν γίνει αλλεπάλληλες ηλεκτροσυγκολλήσεις πράγμα που μαρτυρά ότι από διάφορους παράγοντες τα καλούπια δεν συντηρούνται σωστά.


2) Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Όσον αφορά το αδίκημα της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος οι φωτογραφίες μαρτυρούν την έγχυση τσιμέντου στην θάλασσα με αποτέλεσμα να μολύνεται το θαλάσσιο οικοσύστημα.

3)Απουσία προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19 

Όσον αφορά το αδίκημα της παραβίασης των διατάξεων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορονοϊού που θα πρέπει να τηρούνται,το γεγονός ότι δε λαμβάνεται κανένα μέτρο σχετικά με την νέα οδηγία έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για την δημόσια υγεία αφού είναι ορατός ο κίνδυνος εξάπλωσης της πανδημίας χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Συγκεκριμένα σε ολόκληρο το χώρο δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη όπως είναι αντισηπτικά καθώς και μέτρα προστασίας όπως είναι μάσκα κ.τ.λ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Δικηγόρο Λάρισας Απόστολο Δόκο σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας όσον αφορά  τα παραπάνω αδικήματα μας δήλωσε:

Κοινοποιήθηκε στον εντολέα μου έγγραφο από την Λιμενική Αρχή του Αγιοκάμπου το οποίο αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι από την υπηρεσία τους και δεν διαπίστωσαν καμία παράβαση. Πραγματικά εξεπλάγην με την απάντηση τους αφού τα φωτογραφικά ντοκουμέντα  που προσκομίστηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας  δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των παραβιάσεων που έχουν λάβει χώρα.

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκα για λογαριασμό του εντολέα μου(κατόπιν Εντολής που έλαβα από τον καταγγέλοντα) στη Λιμενική  αρχή του Αγιοκάμπου κάνοντας την σχετική αίτηση( λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου)για να μου γνωστοποιήσουν ως οφείλουν την ημέρα και το χρόνο ελέγχου που πραγματοποίησαν,για να διαπιστώσουν τις σχετικές παραβάσεις που μνημονεύονται στην μηνυτήρια αναφορά. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  

Σε σχετικές ερωτήσεις,προς τον κύριο Δόκο, που αφορούν το σύνολο της Δικογραφίας,που έχει σχηματιστεί,δεν δέχτηκε να κάνει καμία δήλωση επικαλούμενος ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και ως εκ τούτου δεν δύναται να κάνει σχετική δήλωση.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε και το γεγονός της απουσίας διόδου για τη διέλευση ανθρώπων που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να χρειάζεται,από τον ελλιμενισμό  των σκαφών τους λόγω μηχανικής βλάβης για παράδειγμα ή ακόμα χειρότερα λόγω αδιαθεσίας από μέλος του πληρώματος.

ΠΗΓΗ

Πηγή: pierianews.gr