Ένα σημαντικό βήμα για την άμεση και αποτελεσματική αποδέσμευση της ναυτιλίας από τις ρυπογόνες εκπομπές αποτελεί ο Κανονισμός για την παροχή εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, που αναμένεται να υιοθετήσει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ελληνική ναυτιλία που προχωρά σε «πράσινες» επενδύσεις, διασφαλίζει μέσω της έκθεσης την ευθύνη του εμπορικού διαχειριστή (commercial operator), ώστε να προμηθεύεται εναλλακτικά καύσιμα και να είναι υπόλογος με βάση  την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, στην έκθεση γίνεται ικανοποιητική αναφορά στην από κοινού ευθύνη του προμηθευτή εναλλακτικών καυσίμων και του εμπορικού διαχειριστή του πλοίου, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα εναλλακτικά καύσιμα.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, με την ιδιότητα της σκιώδους εισηγήτριας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ENVI, διαπραγματεύτηκε  δύο κομβικές για τα ελληνικά συμφέροντα πρόνοιες της νομοθεσίας, τις οποίες και ανέλυσε κατά τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο:

– Η αναγνώριση του ρόλου του εμπορικού διαχειριστή «είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η έκθεση αναγνωρίζει τον διαρθρωτικό ρόλο του εμπορικού διαχειριστή στη ναυτιλία. Περιττό να αναφέρω, ότι εστιάσαμε πολύ σε αυτό το ζήτημα κατά το στάδιο των εσωτερικών μας διαπραγματεύσεων και θα ήθελα ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω, τον εισηγητή φίλο μου Worborn για την εξαιρετική συνεργασία».

Ο εμπορικός διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, είναι και ο πραγματικός υπεύθυνος για την επιλογή και προμήθεια συμμορφούμενων με τον Κανονισμό καυσίμων στο πλοίο.

Η τρέχουσα προσέγγιση αντικατοπτρίζει, πλέον, πλήρως την αρχή, η οποία θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), αποτελεί το θεμέλιο λίθο της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμβατικών διαπραγματεύσεων, αλλά μια αδιαμφισβήτητη περιβαλλοντική αρχή της ΕΕ που πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» τόνισε στην ομιλία της η κ.Σπυράκη.

-Η ανάληψη από κοινού, του προμηθευτή των καυσίμων και του εμπορικού διαχειριστή των πλοίων, της ευθύνης για την παροχή εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία .

«Η παρούσα έκθεση αντικατοπτρίζει επίσης την ανάληψη από κοινού ευθύνης μεταξύ του εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης και του προμηθευτή καυσίμων σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να αποζημιώνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες για την πληρωμή των κυρώσεων, εάν δεν παραδίδουν συμβατά καύσιμα σύμφωνα με τον συμβατικό διακανονισμό» επισήμανε στην παρέμβαση της η ευρωβουλευτής.

Η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι η νέα νομοθεσία προχωρά με ευθυγράμμιση μεταξύ του συγκεκριμένου Κανονισμού, του ETS και το πλαίσιο MRV και χαρακτήρισε την έκθεση «σταθερή βάση για τις συζητήσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο».

Ολόκληρη η ομιλία της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έχει ως εξής:

« Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Valean,

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την άμεση και αποτελεσματική αποδέσμευση του τομέα της ναυτιλίας από τις ρυπογόνες εκπομπές.

Πιστεύω απόλυτα, ότι σήμερα καταφέραμε να προτείνουμε ένα νομοθετικό έγγραφο που επικεντρώνεται στη μείωση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στο κλίμα, ενθαρρύνοντας και επιταχύνοντας, παράλληλα, τις επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτό, δε,  που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι η έκθεση αναγνωρίζει, τον διαρθρωτικό ρόλο του εμπορικού διαχειριστή (commercial operator) στη ναυτιλία. Περιττό να αναφέρω, ότι εστιάσαμε πολύ σε αυτό το ζήτημα κατά το στάδιο των εσωτερικών μας διαπραγματεύσεων και θα ήθελα ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω, τον φίλο μου Worborn για την εξαιρετική συνεργασία.

Ο εμπορικός διαχειριστής (commercial operator), ο οποίος μπορεί να είναι ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, είναι και ο πραγματικός υπεύθυνος για την επιλογή και προμήθεια συμμορφούμενων με τον Κανονισμό καυσίμων στο πλοίο. 

Η τρέχουσα προσέγγιση αντικατοπτρίζει, πλέον, πλήρως την αρχή, η οποία θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), αποτελεί το θεμέλιο λίθο της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμβατικών διαπραγματεύσεων, αλλά μια αδιαμφισβήτητη περιβαλλοντική αρχή της ΕΕ που πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιδιώκουμε, επίσης, να επιτύχουμε την ευθυγράμμιση μεταξύ του Κανονισμού αυτού και της ETS και το πλαίσιο MRV. Η παρούσα έκθεση αντικατοπτρίζει επίσης την ανάληψη από κοινού ευθύνης μεταξύ του εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης και του προμηθευτή καυσίμων σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.

Προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να αποζημιώνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες για την πληρωμή των κυρώσεων, εάν δεν παραδίδουν συμβατά καύσιμα σύμφωνα με τον συμβατικό διακανονισμό. 

Είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση, έχει διασφαλιστεί, και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να αποτελέσει μια σταθερή βάση για τις συζητήσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές.

Σας ευχαριστώ»

Δείτε εδώ την ομιλία της Ευρωβουλευτού:

Πηγή: pierianews.gr