Τη νέα γενιά ενεργών πολιτικών απασχόλησης με στόχο τη δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας αναμένεται να ρίξει το αμέσως επόμενο διάστημα στη μάχη για την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή, θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ήδη, έχουν εγκριθεί δράσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, η «νέα γενιά» ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σχεδιάζεται με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των ανέργων, με ισχυρά κίνητρα μέσω αυξημένων ποσοστών επιχορήγησης μισθού και εισφορών, απλουστευμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και αποπληρωμής, καθώς και ενεργό ρόλο των εργασιακών συμβούλων στη διαδικασία της συμβουλευτικής και της σύζευξης. Στο πλαίσιο αυτό δε, και με δεδομένες τις καταστροφικές πυρκαγιές που ακόμη και σήμερα καταστρέφουν ότι βρουν στο διάβα τους, αναμένεται να ενταχθούν στον σχεδιασμό και ειδικά προγράμματα που θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες της κάθε περιοχής που επλήγη από τη φωτιά.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, πάντως, το βάρος θα πέσει σε προγράμματα που θα συνδυάζουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων με την απασχόληση καθώς και προγράμματα που θα απευθύνονται σε ομάδες στόχους όπως ηλικίας έως 45 ετών, άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, νέους αλλά και μακροχρόνια άνεργους καθώς και γυναίκες. Παράλληλα, θα στηριχθούν επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να μετατοπίσουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον και θα στραφούν σε δραστηριότητες της «πράσινης οικονομίας».

Αναλυτικά, από το φθινόπωρο αναμένεται να «τρέξουν» στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα εξής προγράμματα:

  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης με συνδυασμό προγράμματος βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 άνεργους ηλικίας 25-45 ετών (υλοποίηση σε κύκλους)
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά και εξαιρετικά σημαντικά εμπόδια ως προς την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας (υλοποίηση σε κύκλους)
  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 12.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα ανοικτού πλαισίου για 22.500 ανέργους – Επέκταση του μοντέλου λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελευσίνα και συνδύασε τόσο τις ανάγκες των ανέργων όσο και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε τρεις νέες περιοχές
  • Πρόγραμμα δημιουργίες 5.000 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στις γυναίκες, σε επιχειρήσεις που είτε λειτουργούν είτε μετατοπίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας (υλοποίηση σε κύκλους)

Παράλληλα, έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα τα εξής προγράμματα:

Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 5.000 ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης. Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης κυμαίνονται από 466,5 ευρώ μηνιαία / 5.598 ευρώ ετησίως, έως 699,75 ευρώ μηνιαία / 8.397 ευρώ ετησίως. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν 2 ακόμα προγράμματα με 14.000 νέες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους 18-29 ετών, διάρκειας 7 μηνών, στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και την αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού, καθώς και πρόγραμμα 12μηνης επιδότησης της εργασίας για 4.000 ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου.

Επιπλέον, θα ενεργοποιηθεί πακέτο 107 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, μέσω 4 στοχευμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που θα ενεργοποιηθούν σταδιακά. Κεντρικό άξονα της παρέμβασης αποτελεί η δημιουργία 9.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω της επιδότησης μισθών και εισφορών σε ποσοστό 75%-100%.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις περιλαμβάνουν: 1) Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 3.400 πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης , 2) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 2.000 νέους άνεργους ηλικίας 18-29 ετών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, 3) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης 3.400 ανέργων σε τομείς αιχμής και με έμφαση στη πράσινη οικονομία, στην τεχνολογία και στον τουρισμό, και 4) Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρόσληψης και εργασιακής μετεγκατάστασης 200 ανέργων για την κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Πηγή: pierianews.gr