Το φθινόπωρο πριν τις Πανελλήνιες θα συμμετέχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) οι μαθητές που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε στρατιωτικές ή αστυνομικές σχολές, αρχής γενομένης από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο τον Ιούλιο του 2022, προκειμένου να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές, θα πρέπει να συμμετέχουν στις ΠΚΕ το φθινόπωρο του 2021.

Η αλλαγή προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 54 παρ. 2 του Ν. 4777/2021, σύμφωνα με τα οποία θεσπίστηκε ότι από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο έκαστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές το φθινόπωρο του 2021, θα συμμετέχουν σε ΠΚΕ, οι οποίες θα διενεργηθούν μετά το πέρας των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2021, όπως ακριβώς τα προηγούμενα έτη.

Πηγή: pierianews.gr