Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η  δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) στον ιδιωτικό τομέα.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά  πως η  δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: pierianews.gr