Με Διυπουργική Απόφαση δίδεται 12μηνη παράταση στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον τομέα της υγείας.

Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, το υλοποιούμενο πρόγραμμα προωθεί την απασχόληση των ωφελούμενων σε ειδικευμένο πεδίο και στηρίζει τις παροχές υγείας προς τους πολίτες της χώρας, εξυπηρετώντας λόγους δημοσίου συμφέροντος, και ιδιαίτερα την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.

Από την παράταση του προγράμματος προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως 60 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :

· Για το έτος 2021 : έως 33 εκατ. ευρώ

· Για το έτος 2022: έως 25 εκατ. ευρώ

· Για το έτος 2023: έως 2 εκατ. ευρώ

capital.gr

Πηγή: pierianews.gr