Το αργότερο έως τα μέσα του 2023 προβλέπεται η απονομή όλων των ληξιπροθέσμων εκκρεμών αιτήσεων για επικουρική σύνταξη.

Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείο Εργασίας, εξηγώντας πως το βασικό σενάριο το οποίο “τρέχει” ο e- ΕΦΚΑ προβλέπει τον εκμηδενισμό του “στοκ” των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων έως την άνοιξη του 2023.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται μία ορισμένη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία λόγω του γιγάντιου όγκου των νέων παρεμβάσεων που πρέπει να “τρέξει” ο e- ΕΦΚΑ προς τα τέλη του τρέχοντος έτους – αρχές του 2023 (έκτακτη ενίσχυση, αύξηση στις κύριες, κατάργηση ειδικής εισφοράς, 4η δόση αύξησης νόμου Βρούτση) αλλά και της συνέχισης των διαδικασιών εκμηδενισμού των εκκρεμών κύριων συντάξεων (πχ παράλληλης απασχόλησης, δημοσίου).

Έτσι, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι είναι πιθανόν να χρειαστεί να “πιάσει” καλοκαίρι -αλλά όχι αργότερα – για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Υπενθυμίζεται πως οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις ανέρχονται κοντά στις 90.000, ενώ το κόστος εξόφλησης τους ανέρχεται γύρω στα 155 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e – ΕΦΚΑ και όχι από κρατική επιχορήγηση, καθώς αυτή δεν επιτρέπεται βάσει νόμου.

Σημειώνεται πως μετά τις κύριες συντάξεις, σε καθεστώς έκδοσης με fast track μπαίνουν και οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο αυτό έχει δύο άξονες:

– Ο πρώτος άξονας αφορά στην καθεαυτή διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων.

– Ο δεύτερος αφορά στο χρονοδιάγραμμα έκδοσης τους ανά ταμείο.

Πιο αναλυτικά, αρμόδια στελέχη του e- ΕΦΚΑ ανέφεραν πως και μόνο ο εκμηδενισμός των εκκρεμών κύριων συντάξεων αποτελεί προωθητικό παράγοντα της έκδοσης των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, καθώς η έκδοση της οριστικής κύριας σύνταξης ενός ασφαλισμένου είναι απαράβατος όρος για την έκδοση της οριστικής επικουρικής σύνταξης τους. Παραπέρα, όμως, ο e- ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις ταχύτερης έκδοσης των επικουρικών συντάξεων, όπως η μετακίνηση περίπου 300 εισηγητών από τον κλάδο της κύριας σύνταξης στον κλάδο της επικουρικής σύνταξης, αλλά και η παροχή της δυνατότητας έκδοσης επικουρικών συντάξεων στους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους.

Πέραν αυτών, ο e- ΕΦΚΑ (όπως ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση των fast track κύριων συντάξεων και των κύριων συντάξεων “εμπιστοσύνης”) :

1. Θα εκδίδει για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 31 Μαρτίου 2022, πράξη απονομής κύριας σύνταξης (ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της), εντός προθεσμίας τριών μηνών. Στο διάστημα αυτό, δηλαδή, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα πρέπει να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος και να αποφασίσουν εάν  δικαιούται σύνταξη και πόση.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι πράξεις απονομής της σύνταξης εκδίδονται σύμφωνα με τα δεδομένα του ασφαλιστικού ιστορικού που είναι καταγεγραμμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΤΛΑΣ” (ή άλλα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει ο ΕΦΚΑ) και των δηλώσεων και στοιχείων που έχουν υποβάλλει οι ασφαλισμένοι μαζί με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο ασφαλιστικό χρόνο από αυτόν που αναγνωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα

Ειδικά για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 – και είναι εκκρεμείς μέχρι τη θέση σε ισχύ της διάταξης –  η πράξη απονομής σύνταξης εκδίδεται στη βάση των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση χρόνου σύνταξης επιπλέον αυτού που προκύπτει από τα προαναφερθέντα συστήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν.

2. Θα προχωρήσει κατά προτεραιότητα στην έκδοση επικουρικών συντάξεων στα ακόλουθα ταμεία:

– Πρώτα από όλα θα “τρέξει” τις συντάξεις των επικουρικών ταμεία στους κλάδους των μετάλλων και άλλων παλιών ταμείων, έτσι ώστε αυτές να εκδοθούν έως το τέλος του 2022.

-Έπειτα, θα βάλει μπρος στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων του τέως ΙΚΑ, η οποία αναμένεται να συντελεσθεί στις αρχές του 2023.

– Τέλος θα “τρέξει” (μέχρι τα μέσα του 2023) την εκκαθάριση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Πηγή: pierianews.gr