Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., ένα πλήρες ντοκουμέντο με συγκεκριμένες προτάσεις με στρατηγικό αλλά και οραματικό χαρακτήρα. Το κείμενο, που εγκρίθηκε επί της αρχής στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα τεθεί προς διαβούλευση στις οργανώσεις του κόμματος έως τη διεξαγωγή της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Εκεί οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα εγκρίνουν πρόγραμμα που θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονη φιλοδοξία της Κουμουνδούρου είναι, εκτός από τη διαβούλευση στις κομματικές οργανώσεις, οι προγραμματικές θέσεις να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην κοινωνία, ενώ όπως αποκάλυψε στον ρ/σ Στο Κόκκινο ο επικεφαλής της επιτροπής που συνέταξε το πρόγραμμα Γιώργος Σταθάκης, στόχος είναι να διοργανωθεί ημερίδα με Ευρωπαίους πολιτικούς της Αριστεράς, της Οικολογίας, του προοδευτικού χώρου, αλλά και με επιστήμονες.

Ισχυρή πράσινη μετάβαση, με μείωση των ανισοτήτων

Κεντρικός άξονας του σχεδίου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. είναι η ισχυρή πράσινη μετάβαση σε άμεση συνάρτηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση, απαντώντας ταυτόχρονα στο ερώτημα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι σημερινοί κυβερνώντες και η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη θεώρηση, δηλαδή με αύξηση των ανισοτήτων και υποχώρηση της δημοκρατίας ή με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, την κοινωνία και την εργασία παρούσες, με διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων; «Η απάντηση στην κλιματική κρίση, για να είναι αποτελεσματική και διατηρήσιμη, πρέπει να συνδυαστεί με τη μείωση των ανισοτήτων» σημειώνεται στο κείμενο. «Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει με όρους ενεργειακής δημοκρατίας.  Ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να είναι δίκαιο για το σύνολο της κοινωνίας» υπογραμμίζεται.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ανοίγει η συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση στις ΑΠΕ που πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το σχέδιο προγράμματος, με όρους «ενεργειακής δημοκρατίας» και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού. «Η κοινωνία θα συμμετέχει στην παραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας και οι βασικές υποδομές θα ενισχυθούν στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου, τοπικού και δημοκρατικού συστήματος παραγωγής ενέργειας» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εκ των παρεμβάσεων που προτείνονται είναι το 50% των νέων ΑΠΕ να αναπτυχθεί από νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Νέα Κοινωνική Συμφωνία

Στα παραπάνω αφορά η νέα Κοινωνική Συμφωνία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δίνει ελπίδα και προοπτική στην πλατιά κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου, των μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, των αγροτών, των κοινωνικά ασθενέστερων και, κυρίως, των νέων που αγωνίζονται για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον.

Το σχέδιο προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. εστιάζει στις μεγάλες προκλήσεις που γεννούν οι πολλαπλές κρίσεις: πανδημία, κλιματική κρίση, όξυνση ανισοτήτων και υποχώρηση της δημοκρατίας.  Όπως συμπυκνώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, η επιδημιολογική κρίση αθροίζεται στην οικονομική και την κλιματική, συναρθρώνεται με την κρίση της εργασίας και της δημοκρατίας, μετατρέποντας την επόμενη μέρα σε πεδίο ιδεολογικών και πολιτικών συγκρούσεων που θα σχηματίσουν τα νέα δεδομένα στη σχέση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας με τον κόσμο της εργασίας. Συνεπώς, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. αφορά ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που καλύπτει όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση με πυλώνες τον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία.

Έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία και δημόσιο πανεπιστήμιο

Παράλληλα περιγράφεται η στρατηγική της Αριστεράς για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πάνω σε τρεις άξονες. Πρώτον, συσχέτιση της έρευνας με την οικονομία της γνώσης, δεύτερον, δίκαιη μετάβαση για πολίτες και εργαζόμενους στη νέα κοινωνική και παραγωγική συνθήκη και, τρίτον, ανάδειξη και στήριξη νέων παραγωγικών υποκειμένων.

«Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού προτύπου κι αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για άνοιγμα της οικονομίας σε νέες δημιουργικές δυνάμεις» εκτιμά το κείμενο. Κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό σχέδιο παίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο του μετασχηματισμού, αφού μεγάλο μέρος της ανασυγκρότησης αφορά την καινοτομία, την τεχνολογία και την έρευνα.

Έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Μάλιστα, κατατίθεται εμβληματική πρόταση που αφορά ένα μόνιμο και σταθερό πλέγμα χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό επιστημόνων και την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, τη δημιουργία μορφών κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε καινοτόμες δραστηριότητες, κίνητρα για πρόσληψη επιστημόνων και ερευνητών σε τομείς αιχμής, εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δημοκρατία, κράτος, θεσμοί, δικαιώματα

Έμφαση δίνεται ακόμα στα ζητήματα δημοκρατίας, στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης, των θεσμών. Οι προτάσεις – παρεμβάσεις που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, τον διαχωρισμό κράτους – Εκκλησίας, τον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας, τα μέσα ενημέρωσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, το προσφυγικό. Την Κυριακή μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαδικτυακό σποτάκι, άνοιξε τη συζήτηση για την κατοχύρωση του δικαιώματος σύναψης πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ στο πρόγραμμα προβλέπεται η θεσμοθέτηση του δικαιώματος τεκνοθεσίας.

Ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον παγκόσμιων ανταγωνισμών, μεγάλων εστιών περιφερειακής αποσταθεροποίησης, κλιματικής κρίσης, πολλαπλών εντάσεων που επιφέρουν η πανδημία και η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, η ανάγκη για ενίσχυση της πολυμερούς διπλωματίας και των παγκόσμιων, περιφερειακών και ευρωπαϊκών θεσμών συνεργασίας, διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης διαφορών καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Σ’ αυτό το πλαίσιο διατυπώνεται, μεταξύ άλλων, η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για ελληνοτουρκικό διάλογο βασισμένο στο Διεθνές Δίκαιο απέναντι στις εθνικιστικές κορώνες και στην επιστροφή σε κούρσα εξοπλισμών. Καθώς και η στήριξη στην επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών και την εξεύρεση έντιμης συμφωνίας διμερώς ή με παραπομπή της διαφοράς για υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. στην άμεση επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού -προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων- στη βάση της διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας, καθώς και στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του πλαισίου Γκουτέρες που περιλαμβάνει την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση κατοχικών στρατευμάτων.

Πηγή: avgi.gr

Πηγή: pierianews.gr