Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση των Υπεύθυνων Ομάδων και Ακαδημιών, των Προπονητών, των Γονέων αλλά και Εθελοντών, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 9-10 και 16-17 Ιανουαρίου 2021, στην ΕΠΣ Πιερίας.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδίασε και υλοποιεί τη λειτουργία των Σχολών UEFA-D διαδικτυακά (μέσω webex), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Η λειτουργία της σχολής θα γίνει διαδικτυακά (θεωρητικά μαθήματα) λόγω των προληπτικών μέτρων ενάντια στον covid 19, σε 2 διήμερα.

Σε καθένα διήμερο θα γίνονται 8 διδακτικές ώρες, ώστε το πρόγραμμα να είναι εποικοδομητικό και ευέλικτο.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων Οργάνωσης και Λειτουργίας των ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης και επιδείξεις προπονητικών μονάδων – αγώνων (για ηλικίες κάτω των 12 ετών).

Ανάλυση κανονισμών αναπτυξιακών ηλικιών,
Προσφορά πρώτων βοηθειών,
Οργάνωση Ακαδημίας,
Οργάνωση δράσεων στην Ακαδημία,
Οργάνωση ποδοσφαιρικών δράσεων,
Προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες,
Κώδικας Συμπεριφοράς,
Πολιτική για την παιδική κακοποίηση,
Ψυχολογία και παρακίνηση νέων αθλητών,

είναι ανάμεσα στα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, με την Ομοσπονδία να στοχεύει στην ενιαία εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, στη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας.

Η παρακολούθηση της Σχολής είναι υποχρεωτική για έναν (τουλάχιστον) εκπρόσωπο κάθε  Σωματείου, καθώς η κατοχή πιστοποιητικούUEFA-D, θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης των Ακαδημιών που πρόκειται να θεσπιστούν, από την ΕΠΟ.

Επίσης, η παρακολούθηση της σχολής UEFAD είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους υποψήφιους προπονητές επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάθε νέα σχολή UEDAC.

Τα Σωματεία και οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου θα λάβουν αρμοδίως (στα Ε-mail επικοινωνίας τους), κάθε πρόσθετη πληροφορία καθώς και τα σχετικά έντυπα συμμετοχής του προσώπου ή/και των προσώπων, τα οποία θα συμμετάσχουν στη σχολή UEFA-D.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

Αστέριος Κ. Τόκας                    Δημήτριος Β. Τσακνάκης

Πηγή: pierianews.gr