Η άμορφη μάζα που φαίνεται είναι το εστιατόριο του τραίνου.

Πηγή: pierianews.gr