Το MANTIS RELIGIOSA, το γνωστό αλογάκι της Παναγίας, είναι το πιο αναγνωρίσιμο μέλος μιας μεγάλης τάξης εντόμων, τα μαντώδη , που περιλαμβάνει 15 οικογένειες και πάνω από 2200 είδη, 8 από τα οποία απαντώνται στην Ελλάδα.

Η πρώτη λέξη από την επιστημονική ονομασία του προέρχεται από την Ελληνική λέξη μάντης, ενώ η δεύτερη προέρχεται από την λατινική RELIGIO , που σημαίνει καθήκον, δέσμευση στους Θεούς. Η ονομασία του σχετίζεται με την ιδιαίτερη μορφή του σώματος του και τη στάση που έχει το  πρόσθιο ζεύγος των ποδιών του, που θυμίζει στάση προσευχής.

Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως αλογάκι της Παναγίας. Ονομάζεται αλογάκι λόγω του τριγωνικού κεφαλιού, των μεγάλων ματιών σε σχέση με το κεφάλι και της όρθιας στάσης που έχει και ένα άλογο όταν σηκώνεται στα δύο πόδια , ενώ αναφέρεται ως της Παναγίας λόγω της στάσης των διπλωμένων πρόσθιων άκρων που παραπέμπουν σε στάση προσευχής.

Τα περισσότερα είδη από τα Μαντώδη τα συναντάμε στα τροπικά δάση της νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Η ποικιλία τους στα εύκρατα κλίματα μειώνεται ενώ δεν ζουν στα κρύα κλίματα.

Το μέγεθος τους κυμαίνεται από ένα χιλιοστόμετρο μέχρι 15 εκατοστά, ανάλογα το είδος τους. Κατά κανόνα τα φύλα έχουν διαφορετικό μέγεθος με τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά.

Το σώμα, σε όλα τα είδη, είναι μακρόστενο. Το σχήμα του κεφαλιού τους είναι τριγωνικό, ενώ είναι το μοναδικό έντομο που έχει την ικανότητα να το περιστρέψει γύρω από τον άξονα του έως 180 μοίρες. διαθέτει σύνθετους οφθαλμούς που είναι πολύ καλά ανεπτυγμένοι και έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνονται κινήσεις έως 20 μέτρα μακριά. Στο κεφάλι μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο μακριές νηματοειδείς κεραίες , οι οποίες διαθέτουν πολλά άρθρα. Τα όργανα ακοής βρίσκονται στο μεταθωράκιο του θώρακα και είναι σε επίπεδο υπερήχων.

Όπως όλα τα έντομα , έτσι και το αλογάκι της Παναγίας , διαθέτει τρία ζεύγη ποδιών. Το μπροστινό  ζεύγος είναι εξειδικευμένο για ξαφνική εκσφεδόνιση προς τα εμπρός , ώστε να συλλάβει τη λεία του. Τα μπροστινά πόδια είναι πολύ δυνατά και σε συνδυασμό με τις σειρές από αγκάθια που διαθέτουν, καταφέρνουν και ακινητοποιούν τα θηράματα τους. Τα υπόλοιπα τέσσερα πόδια τα χρησιμοποιεί για να σκαρφαλώνει σε φυτά.

Το Ελληνικό κέντρο παρατήρησης δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το αλογάκι της Παναγίας.

Πηγή: pierianews.gr