ς μια σημαντική ευκαιρία, για να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα το οποίο χωρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αντιμετωπίζεται από την αγορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις, φοροκίνητρα και δανειοδοτήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που αγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προβλέπεται η επιδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσω συστήματος κουπονιών (voucher) σε τρία πεδία:

Πρώτον στον ψηφιακό μετασχηματισμό περίπου 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, στην χρηματοδοτική στήριξη 1.000 βιομηχανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την μετάβασή του στο Cloud (υπολογιστικό νέφος).

Τρίτον, στην αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500.000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή καθώς και την αντικατάσταση 100.000 παλαιών συστημάτων POS.

Το σύστημα επιδότησης αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του ερχόμενου έτους και να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου μισού του 2025.

Παράλληλα με την απευθείας επιδότηση μέσω voucher σχεδιάζονται και φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και συγκεκριμένα για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με ηλεκτρονικές πληρωμές και πωλήσεις, εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική κ.α.

Τέλος, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένεται να κατευθυνθεί και σημαντικό κομμάτι των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Ψηφιακό χάσμα

Τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, όπως καταγράφονται και στον ευρωπαϊκό Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Στο μεταξύ από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων (με την κωδική ονομασία Digitometer) που μεταξύ άλλων θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το εργαλείο θα παρέχει μέσω δομημένου ερωτηματολογίου μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της κάθε επιχείρησης και αναγνωρίζει πιθανούς τομείς προόδου.

Από την εικόνα της έντασης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων ανά κλάδο, μπορούν να τεκμηριωθούν πολιτικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Αντίστοιχα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ., Γαλλία, Ιρλανδία), ενώ η υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί σύσταση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ψηφιακής Οικονομίας.

capital.gr

Πηγή: pierianews.gr