Η εταιρεία ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΕ , αναζητά διαχειριστή για το τμήμα ESHOP .

Απαραίτητα προσόντα :

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Συνεργασία με προγραμματιστές για την επίλυση θεμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Προγραμματιστικές γνώσεις (διαχείριση ιστοσελίδας)
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
  • Άριστη γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων E.R.P.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
  • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων

Πηγή: pierianews.gr