Στις αρχές του 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ψηφιοποίηση, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων που αφορούν τις παραβάσεις του του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ταυτόχρονα γίνεται επανεξέταση της αναβάθμισης της επικοινωνίας των συναρμοδίων υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Υπό το πρίσμα αυτό η Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια επικεντρώνεται στα κάτωθι:

Απλούστευση των διαδικασιών

Πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας είσπραξης

Προσδιορισμός τρόπου απόδοσης των ποσών στους δήμους

Ενίσχυση χρήσης καμερών κατά τους ελέγχους

Επιπλέον, προάγονται και αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών,, το οποίο και ονομάζεται point system. Στόχος είναι οι χρεωμένοι πόντοι των οδηγών να αποστέλλονται μέσω  μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ από το Σεπτέμβριο γίνεται στα σχολεία υποχρεωτική η διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία με ταυτόχρονη αναβάθμιση της πλατφόρμας e-drive academy.

Οι αλλαγές

Οι νέες αλλαγές αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο νομοσχέδιο που αφορά στην αναθεώρηση της ΚΟΚ και αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο. Οι βασικοί άξονες του νέου κώδικα θα είναι:

Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας

Ο διαχωρισμός των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την οδηγική συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος.

Η μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις κατοικημένες περιοχές.

Η διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης των προστίμων.

Η καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ.

Point System

Εδώ οι αλλαγές συναποφασίζονται με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Προβλέπεται η ευθύνη για την παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (με κάμερες ή ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ θα παρέχεται η η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e-banking ή ΑΤΜ, ενώ στη βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής θα ενημερώνεται το Taxis

Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των προστίμων θα δημιουργηθεί το Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο και θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Θα είναι ο βασικός μηχανισμός υποδοχής των χρημάτων που προέρχονται από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και στη συνέχεια θα γίνεται ην κατανομή των ποσών στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούν.

Θα αποτελεί τον βασικό μηχανισμό υποδοχής των χρημάτων που προέρχονται από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Στη συνέχεια θα προχωρεί στην κατανομή των ποσών στους δήμους. Οι δήμοι θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούν, π.χ. στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ. Το Ταμείο θα εγκαθιδρύει μηχανισμό εποπτείας των δράσεων στη βάση δεικτών επίτευξης / επίδοσης και θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλές στους δήμους.

e-Διαδικασίες

Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επιδιώκει να καθιερώσει της χρήση  ηλεκτρονικών διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ’ έξιν παραβατών στηριζόμενο στα εξής βήματα:

Ανασχεδιασμό του συστήματος, ώστε ο παραβάτης να γνωρίζει ότι οι προβλεπόμενοι πόντοι θα καταγράφονται μέσα σε εύλογο χρόνο.

Άμεση online ενημέρωση των οδηγών ακόμα και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο για την καταγραφή των παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system.

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της Τροχαίας για την οδηγική συμπεριφορά όλων των οδηγών.

Πηγή: pierianews.gr