Ο επιτυχημένος θεσμός των υποτροφιών σε νέους φοιτητές και φοιτήτριες που θεσπίστηκε από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Εταιρείας να επιβραβεύει τις επιτυχημένες προσπάθειες των μαθητών να εισαχθούν σε πανεπιστημιακά τμήματα της επιλογής τους, που έχουν σχέση με το αντικείμενό της.

Η συνεπής και διαχρονική στήριξη της εκπαίδευσης εκφράστηκε κι αυτή τη χρονιά με την απονομή τριών υποτροφιών σε νέους φοιτητές από τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας και Πιερίας, αξίας €7.000 η κάθε μία, οικονομική υποστήριξη η οποία καλύπτει πλήρως τα έξοδα διαβίωσης του πρώτου έτους σπουδών των φοιτητών.

Οι νέοι υπότροφοι της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι:

  • Ευαγγελόπουλος Νικόλαος, Ν. Λάρισας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Σολδάτος Αντώνιος, Ν. Μαγνησίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Γιαννιτσάρας Ιωάννης, Ν. Πιερίας: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι τρεις νέοι υπότροφοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με τις οικογένειές τους, ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του, για την περίοδο κατασκευής του Έργου έως την ολοκλήρωσή του το 2017, καθώς και για τις εργασίες βαριάς συντήρησης που υλοποιούνται αυτό το διάστημα.

Η προορατική στάση στην παροχή οικονομικής στήριξης σε πρωτοετείς φοιτητές υπογραμμίζει την πίστη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στη σημασία της επένδυσης στην επόμενη γενιά μέσω εκπαιδευτικών ευκαιριών, ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας.

Πηγή: pierianews.gr