Σε συνέχεια του δημοσιεύματός μας σχετικά με την απόφαση του ΕΟΦ για ανάκληση του προϊόντος DeSalin AV, η εταιρία ανάπτυξης και διακίνησης του προϊόντος επιθυμεί να καταστήσει σαφή την συνεργασία της με τον ΕΟΦ, μέσω του παρακάτω Δελτίου Τύπου της.

—-

NanoPhos ΑΕ
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Λαύριο 19500

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Αναφορικά με την απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 62386) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
της 17ης Δεκεμβρίου 2020, περί της απαγόρευσης διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος
DeSalin AV, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα εξής:

1. Η NanoPhos ανέπτυξε τον περασμένο Μάρτιο το DeSalin AV ανταποκρινόμενη, εν
μέσω πανδημίας, στις ανάγκες της αγοράς.
2. Εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας, εκείνο το διάστημα, αιθυλικής ή
ισοπροπυλικής αλκοόλης, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές δραστικές ουσίες.
3. Στις 22 Μάϊου, ο ΕΟΦ μας απέστειλε επιστολή ζητώντας μας να σχολιάσουμε και
υποστηρίξουμε την απολυμαντικού χαρακτήρα δράση του DeSalin AV. H εν
λόγω επιστολή δεν ανέφερε οποιαδήποτε απαγόρευση κυκλοφορίας του
προϊόντος ούτε υποχρέωση απόσυρσής του.
4. Η NanoPhos ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΕΟΦ στις 11 Ιουνίου 2020,
υποστηρίζοντας τις ιδιότητες του DeSalin AV, προσκομίζοντας επιπλέον και
αποτελέσματα ανεξάρτητου διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου.
5. Επιπλέον, σε συνεχεία της απαντητικής μας επιστολής προχωρήσαμε στην αλλαγή
ετικέτας του προϊόντος, αφαιρώντας την αναγραφή των υπό αμφισβήτηση
ιδιοτήτων του προϊόντος.
6. Στις 18 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η απόφαση της
προηγούμενης ημέρας με Αρ. Πρωτ.: 62386 για την απόσυρση του προϊόντος.

Η NanoPhos σεβόμενη πλήρως την απόφαση του ΕΟΦ, δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα,
τάχιστα και με πλήρη ανάληψη του σχετικού κόστους, στην απόσυρση του εν λόγω
προϊόντος από την αγορά, έως ότου διευθετηθεί το ζήτημα που προέκυψε.

Η εταιρεία μας, καθ’ όλη τη διαδρομή της, έχει αποδείξει ότι πρωτοπορεί. Πρόσφατο
παράδειγμα, η πιστοποίηση του νέου μας προϊόντος «DeSalin Eco» και «SurfaShield MBS»
από το Ινστιτούτο Παστέρ ως προς τη δραστικότητα του ενάντια των εγκαψιδιωμένων ιών
(enveloped viruses), στους οποίους μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι ιοί SARS-CoV-2
και HIV.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο πάθος για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και
λύσεων, σε απόλυτη συνεργασία με τις εποπτικές, θεσμικές και ρυθμιστικές αρχές.

Μετά τιμής,
Δρ. Ιωάννης Αραμπατζής
Διευθύνων Σύμβουλος

Πηγή: pierianews.gr