Δωρεάν εκπαίδευση 60 νέων από τη Θεσσαλία, σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την αξία και τα εργαλεία των μέσων μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) μέσω τεχνικών coaching θα προσφέρει το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης (IPD) υλοποιώντας το έργο MeLiCo.

Για τους στόχους του έργου μίλησε στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε σήμερα 27.4.2021η συντονίστρια της δράσης, ενόψει της έναρξης του προγράμματος εκπαίδευσης που θα ξεκινήσει τον Μάιο 2021.

Οι 60 νέοι (19-24 ετών) που θα συμμετέχουν στο έργο, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους coaches/εκπαιδευτές και να μάθουν σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΜΕ, να ελέγχουν την αξιοπιστία και την ποιότητα της πληροφορίας που λαμβάνουν, να εντοπίζουν fakenews και να αναπτύξουν εν γένει την κριτική τους σκέψη.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση της καινοτόμου μεθοδολογίας του coaching, το οποίο έχει πρακτική εφαρμογή, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση την παραγωγικής σκέψης, τη δημιουργική αμφισβήτηση και στην ανακάλυψη του συστήματος αξιών του κάθε επωφελούμενου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε 4 διαδικτυακά σεμινάρια διάρκειας 3 ωρών που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Μάιος – Αύγουστος 2021. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και έναν χρήσιμο οδηγό με πρακτικές ασκήσεις, πληροφορίες και καλές πρακτικές.

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, αφορούν την ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης των ειδήσεων σε ΜΜΕ, την έρευνα των πηγών και των προθέσεων του περιεχομένου και τον εντοπισμό πιθανών ψευδών ειδήσεων ή παραπληροφόρησης.

Η κ.  Ελένη Ματράκη, συνιδρύτρια του οργανισμού ανέφερε: «H σύγχρονη επικαιρότητα, η εκτεταμένη λειτουργία του διαδικτύου, τα fakenewsέχουν τοποθετήσει τα ΜΜΕ σε μια κεντρική θέση στην καθημερινότητά μας. Το έργο μας στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου επιμόρφωσης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα MME στην εποχή μας. Επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε τη νέα γενιά και να της παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την ορθή χρήση των μέσων ώστε να μπορεί να έχει μια κριτική θεώρηση απέναντι στον βομβαρδισμό των πληροφοριών που καθημερινά δεχόμαστε όλοι».

Το έργο περιλαμβάνει και επιπρόσθετες δράσεις ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό, καθώς σχεδιάζεται μία ανοιχτή εκδήλωση στην Λάρισα με καλεσμένους ομιλητές δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς που θα παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την άσκηση της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30Απριλίου 2021

Έναρξη προγράμματος : Απρίλιος 2021

Διάρκεια: 6 μήνες

Tο έργο MeLiCo υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης (IPD). Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Activecitizensfund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Δείτε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr 

Πηγή: pierianews.gr