Για την μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των οδηγών που κινούνται επί του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης κυκλοφορίας και προκειμένου οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και με τις μικρότερες δυνατές οχλήσεις, ενημερώνουμε τους οδηγούς για τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με το πρόγραμμα αναβάθμισης γεφυρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης στη γέφυρα κόμβου Ραχών (περί Χ.Θ 242), στην γέφυρα Χολορέματος Αλμυρού (περί Χ.Θ. 294) και στην γέφυρα του Αλιάκμονα (περί Χ.Θ. 469). Στις ως άνω γέφυρες ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αμφιδρομήσεις) για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, στις οποίες και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την διέλευση.
  • Για την διευκόλυνση των οδηγών, παρέχεται συνεχής ενημέρωση μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου για τα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία με ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται και πριν την έναρξη του ταξιδιού τους για όλες τις ισχύουσες εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβαλλόμενες πληροφορίες των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας https://travel.aegeanmotorway.gr, προκειμένου να έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Με δεδομένες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλων των εν εξελίξει εργασιών και ιδιαιτέρως του μακροπρόθεσμου έργου ενίσχυσης της γέφυρας του Αλιάκμονα, ενθαρρύνουμε τους οδηγούς για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των μετακινήσεών τους λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κυρίως κατά την επιστροφή τους και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ατυχημάτων.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου καταβάλει – και πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές – κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση ασφαλών μετακινήσεων για όλους τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου.

Πηγή: pierianews.gr