Αρκετές είναι οι σκέψεις στη Ν.Δ. με αφορμή την υπόθεση του βουλευτή Πάτση. Μεταξύ άλλων, για να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, υπάρχει σκέψη να αυξηθούν τα φίλτρα για να είναι κάποιος υποψήφιος.

Για παράδειγμα, στο παρελθόν οι υποψήφιοι βουλευτές υπέγραφαν, μεταξύ άλλων, πως δεν έχουν αμετάκλητη καταδίκη εις βάρος τους. Στις σκέψεις είναι να προστεθεί πως δεν είναι συμβαλλόμενοι με τον δημόσιο τομέα, όπως συνέβη στην περίπτωση του βουλευτή.

Θεωρείο/Καθημερινή

Πηγή: pierianews.gr