Το Pricefox.gr παρουσιάζει σε νέα έρευνα την κατάταξη της Ελλάδας σε ποιότητα υποδομών δρόμων, αεροδρομίων, σιδηρόδρομων και λιμανιών.

Με τον τουρισμό να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ στην Ελλάδα και την κυκλοφορία στους δρόμους να αυξάνεται συνεχώς καθώς χαλαρώνουν τα μέτρα της πανδημίας, μεγάλο ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση των υποδομών μεταφοράς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το Pricefox παρουσιάζει την κατάταξη της Ελλάδας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 βασικούς δείκτες υποδομών:

  • Δείκτης Ποιότητας Υποδομών Δρόμων
  • Δείκτης Ποιότητας Υποδομών Αερομεταφορών
  • Δείκτης Ποιότητας Υποδομών Λιμανιών
  • Δείκτης Ποιότητας Υποδομών Σιδηρόδρομων

Σημειώνεται πως όλοι οι παραπάνω δείκτες χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του παγκόσμιου δείκτη ανταγωνιστικότητας, όπως παρουσιάζεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum)

Ο δείκτης αυτός έχει ελάχιστη τιμή 1 (ένα) και μέγιστη 7 (επτά). Μετρά την ποιότητα των δρόμων με βάση δεδομένα από το WEF Executive Opinion Survey. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει τις απόψεις πάνω από 14.000 επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο σε 144 χώρες. Εν προκειμένω, ο δείκτης ποιότητας υποδομών δρόμων είναι αποτέλεσμα μίας και μόνο ερώτησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τους δρόμους στην/στις χώρα/ες όπου δραστηριοποιούνται, σε κλίμακα από το 1 (υποανάπτυκτοι) έως το 7 (εκτενείς και αποδοτικοί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Τα ατομικά δεδομένα αθροίζονται και δίνουν το σκορ κάθε χώρας. Η Ελλάδα κατέχει την 19η θέση με την Ολλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση ενώ τις θέσεις 18 και 20 κατέχουν η Εσθονία και η Νορβηγία.

Ο δείκτης αυτός έχει ελάχιστη τιμή 1 (ένα) και μέγιστη 7 (επτά). Μετρά την ποιότητα των αερομεταφορών μια χώρας, με βάση δεδομένα από το WEF Executive Opinion Survey. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει τις απόψεις πάνω από 14.000 επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο σε 144 χώρες. Εν προκειμένω, ο δείκτης ποιότητας υποδομών αερομεταφορών είναι αποτέλεσμα μίας και μόνο ερώτησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα μεταφοράς επιβατών στην/στις χώρα/ες όπου δραστηριοποιούνται, σε κλίμακα από το 1 (υποανάπτυκτες) έως το 7 (εκτενείς και αποδοτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Τα ατομικά δεδομένα αθροίζονται και δίνουν το σκορ κάθε χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο ψηλά αυτή τη φορά και συγκεκριμένα στην 16η θέση πίσω από την Μάλτα και πάνω από την Τουρκία. Στην 1η θέση ξανά η Ολλανδία ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μολδαβία.

Ο δείκτης αυτός έχει ελάχιστη τιμή 1 (ένα) και μέγιστη 7 (επτά). Μετρά την ποιότητα των αερομεταφορών μια χώρας, με βάση δεδομένα από το WEF Executive Opinion Survey. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει τις απόψεις πάνω από 14.000 επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο σε 144 χώρες. Εν προκειμένω, ο δείκτης ποιότητας υποδομών λιμανιών είναι αποτέλεσμα μίας και μόνο ερώτησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών των λιμανιών και των εγχώριων υδάτων στην/στις χώρα/ες όπου δραστηριοποιούνται, σε κλίμακα από το 1 (υποανάπτυκτες) έως το 7 (εκτενείς και αποδοτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Για χώρες που είναι περίκλειστες από ξηρά, οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την ευκολία πρόσβασης σε λιμάνια στην/στις χώρα/ες όπου δραστηριοποιούνται, στην ίδια κλίμακα. Τα ατομικά δεδομένα αθροίζονται και δίνουν το σκορ κάθε χώρας. Σχετικά με τα λιμάνια η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση με την Ολλανδία αυτή τη φορά να βρίσκεται πίσω από την πρωτοπόρο Φινλανδία.

Ο δείκτης αυτός έχει ελάχιστη τιμή 1 (ένα) και μέγιστη 7 (επτά). Μετρά την ποιότητα των αερομεταφορών μια χώρας, με βάση δεδομένα από το WEF Executive Opinion Survey. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει τις απόψεις πάνω από 14.000 επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο σε 144 χώρες. Εν προκειμένω, ο δείκτης ποιότητας υποδομών σιδηρόδρομων είναι αποτέλεσμα μίας και μόνο ερώτησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα των σιδηρόδρομων στην/στις χώρα/ες όπου δραστηριοποιούνται, σε κλίμακα από το 1 (υποανάπτυκτες) έως το 7 (εκτενείς και αποδοτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Τα ατομικά δεδομένα αθροίζονται και δίνουν το σκορ κάθε χώρας. Στις υποδομές των σιδηροδρόμων η Ελλάδα κατατάσσεται στους ουραγούς μαζί με τη Μολδαβία και την Ρουμανία με τις χειρότερες υποδομές να βρίκονται στην Αλβανία. Πρωταθλητές οι Ελβετοί και στην δεύτερη θέση οι Ολλανδοί οι οποίοι συνολικά παρουσιάζουν τις καλύτερες υποδομές σε όλους τους παραπάνω τομείς ανάλυσης.

Πηγή: pierianews.gr