Από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 από 07:30 έως 17:00 θα παραμείνει κλειστό και στις δύο κατευθύνσεις το τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κλειδίου έως τον Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης γέφυρας σήμανσης για την τοποθέτηση ηλεκτρονικής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS). Η απαίτηση αποκλεισμού προκύπτει επειδή ο μεταλλικός φορέας της γέφυρας σήμανσης που τοποθετείται εγκάρσια στην οδό θα καλύπτει το πλήρες πλάτος του αυτοκινητόδρομου.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (παρακάμψεις) στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού (Α2) και στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης ΑΘΕ (Α1) για τα οχήματα που κινούνται προς και από Βέροια, ως εξής:

  1. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Θεσσαλονίκη (ΑΘΕ) προς Βέροια (Εγνατία Οδός) θα εξυπηρετείται :

Α. με εκτροπή στον ΑΘΕ από τον Α/Κ Αξιού / Ευζώνων, βόρεια προς τον Α/Κ Γέφυρας / Αγ. Αθανασίου, ακολούθως στην Εθνική Οδό 2 (Ε.Ο.2) έως τη Χαλκηδόνα, ακολούθως στην παλαιά Εθνική Οδό 1 (π.Ε.Ο.1) μέσω Αλεξάνδρειας και είσοδο στον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυνση προς Βέροια.

Β. με εκτροπή από τον Α/Κ Ιωνίας (Κ2) στην Εγνατία Οδό (περιφερειακή Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό 2 (Ε.Ο.2) έως τη Χαλκηδόνα, ακολούθως στην π.Ε.Ο.1  μέσω Αλεξάνδρειας και είσοδο στον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυνση προς Βέροια.

Για τυχόν οδηγούς που θα παραβλέψουν τη σήμανση της παραπάνω παράκαμψης και συνεχίσουν ευθεία επί του ΑΘΕ προς Α/Κ Κλειδίου, θα υπάρχει επιπρόσθετη προσωρινή σήμανση στον Α/Κ Κλειδίου και στον Α/Κ Αιγινίου (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) ώστε να καθοδηγούνται οι οδηγοί για εκτροπή στην π.Ε.Ο.1 μέσω Αιγινίου και είσοδο στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας (προς Βέροια).

  1. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Κατερίνη/Αθήνα (Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου / Α1) προς Βέροια (Εγνατία Οδός / Α2) θα εξυπηρετείται με εκτροπή στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Α1) από τον Α/Κ Μεθώνης / Αγαθουπόλεως βόρεια προς την παλαιά Εθνική Οδό 1 (π.Ε.Ο.1) μέσω Αιγινίου και είσοδο στον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυνση προς Βέροια.

Οι οδηγοί που θα παραβλέψουν ενδεχομένως τη σήμανση της παραπάνω παράκαμψης και συνεχίσουν ευθεία επί του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου προς Α/Κ Κλειδίου, θα πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους, να εξέλθουν στον Α/Κ  Αξιού / Ευζώνων και εν συνεχεία να ακολουθήσουν την υφισταμένη σήμανση.

  1. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Βέροια (Εγνατία οδός / Α2) προς Θεσσαλονίκη (ΑΘΕ) και ανατολική Εγνατία Οδό θα εξυπηρετείται με εκτροπή από τον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας βόρεια προς την π.Ε.Ο.1 έως τη Χαλκηδόνα, ακολούθως στην Ε.Ο.2 έως τον Α/Κ Γέφυρας / Αγ. Αθανασίου και είσοδο ή στον ΑΘΕ στον Α/Κ Αξιού / Ευζώνων ή στην Εγνατία Οδό στον Α/Κ Ιωνίας (Κ2) στην επιθυμητή κατεύθυνση.
  2. 4. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Βέροια (Εγνατία οδός / Α2) προς Κατερίνη/Αθήνα (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου / Α1) θα εξυπηρετείται με εκτροπή από τον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας στην π.Ε.Ο.1 νότια προς Αιγίνιο και ακολούθως είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Α1) στον Α/Κ Μεθώνης στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εγκατεστημένη εργοταξιακή σήμανση (κίτρινες πινακίδες) καθώς επίσης τις υποδείξεις και οδηγίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της Εγνατίας Οδού.

Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες επί της Εγνατίας Οδού μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ. 1077.

Πηγή: pierianews.gr