Σε συνέχεια των συναντήσεών μας με φορείς του πρωτογενούς τομέα πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ράχης «Ο Άγιος Λουκάς», στις εγκαταστάσεις του οποίου μας υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Δημήτριος Ντούρος. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κατερίνης Γιάννης Ζάχος και το στέλεχος της ΟΝΝΕΔ Πιερίας Σταύρος Λαφατζής συνοδευόμενοι από τον πρώην Πρόεδρο ΟΝΝΕΔ Πιερίας Ευθύμη Τσίρκο.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού προλόγισε παρουσιάζοντας τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Παρέθεσε μια σειρά από ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές-αποδέκτες των εξαγωγών του και μας ενημέρωσε για το στρατηγικό σχεδιασμό για επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέα αγροτικά προϊόντα προκειμένου να καταστεί ο Συνεταιρισμός πιο παραγωγικός και αποδοτικός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνέχεια στη συζήτηση δόθηκε με μια επισήμανση των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής και ενεργειακής-πληθωριστικής κρίσης που εξελίσσεται αυτή τη χρονική περίοδο. Ο κ. Ντούρος αφού μας μετέφερε τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στην πρωτογενή παραγωγή, συνέχισε εκφράζοντας τους προβληματισμούς του αναφορικά με τα κάτωθι:

 • τη μείωση των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα και ιδιαίτερα των νέων.
 • τη μη καθορισμένη καλλιέργεια προϊόντων, η οποία σχετίζεται και με την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αλλά και με την καταλληλόλητα της στελέχωσης των περιφερειακών διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να δίνουν κατευθύνσεις στους παραγωγούς, οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγικότητα και ποιότητα των προϊόντων.
 • τα αυστηρά κριτήρια και τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξαγωγές των χωρών μελών της σε αντιπαραβολή με τις σχεδόν ανεξέλεγκτες εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού αναφέρθηκε σε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση του Πρωτογενούς Τομέα, όπως:

 • την ανάγκη δημιουργίας ζωνών καλλιέργειας προκειμένου να υπάρχει οργανωμένη παραγωγή με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • την ορθή και αποτελεσματική καθοδήγηση των παραγωγών από τις περιφερειακές διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια εφαρμογής ενός διαμορφωμένου εθνικού σχεδιασμού.
 • την επέκταση των εξαγωγών και σε χώρες/αγορές με τις οποίες δεν υφίστανται πρωτόκολλα συνεργασίας, για τη σύναψη των οποίων χρήσιμη είναι η συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης και κατ΄ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • την ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου, με προνόμια όπως η διαφοροποίηση στη φορολογική μεταχείριση των συνεταιριζόμενων παραγωγών.
 • την παροχή μέσων και εργαλείων στους συνεταιρισμούς για την εξασφάλιση των παραγωγών από μη αξιόπιστους εμπόρους (μητρώο εμπόρων) και τον περιορισμό των «μαύρων» εξαγωγών μέσα από ελέγχους.

Σύμφωνα με τον κ. Ντούρο οι τρεις άξονες για μια επιτυχή πορεία ενός συνεταιρισμού είναι:

 • η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • η αξιοπιστία και η συνέπεια απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτος, μέλη, πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, περιβάλλον, τοπική κοινωνία κ.α.),
 • η δυναμική του ως φορέας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ως επιχείρηση (μέσα, ποσότητες και χρόνοι παραγωγής και παράδοσης, χρήση τεχνολογίας κ.α.).

Πεποίθηση του Προέδρου του Συνεταιρισμού είναι ότι η ύπαρξη και εφαρμογή των απαραίτητων κανόνων λειτουργίας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των σχετικών προτάσεων βελτίωσης, θα εξασφαλίσει την ενίσχυση των ανωτέρω τριών αξόνων για έναν πρωτογενή τομέα-πυλώνα της οικονομίας της χώρας. Τέλος, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια περιήγηση από τον Πρόεδρο στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού.

Πηγή: pierianews.gr