Ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, σύμφωνα με απόφαση των μελών της για την σχετική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού, όπως κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4508/20.05.2022, τροποποιείται η επωνυμία της πλέον σε ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ, διατηρώντας το ως ανωτέρω έμβλημα.

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Πηγή: pierianews.gr