Το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφασή του έκρινε ότι είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία η υποχρέωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (self test) στο Δημόσιο τομέα καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή του αποτελέσματός του, η οποία επιπλέον δεν παραβιάζει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, απορρίπτοντας για λόγους δημοσίου συμφέροντος προσφυγή εργαζόμενης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου «η υποχρέωση υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο και σε μη νοσούντες, ως προϋπόθεση για την προσέλευση και παροχή της εργασίας, αποτελεί νόμιμο περιορισμό του δικαιώματος συναίνεσης σε ιατρικά θέματα, δεδομένου ότι τίθεται για την προστασία της δημόσιας υγείας ως κοινωνικό αγαθό, αλλά και ατομικώς της ζωής και υγείας όλων από τη διασπορά του COVID-19 και συνιστά αποτελεσματικό και αναγκαίο μέτρο, κατά την επιστημονική τεκμηριωμένη κρίση του νομοθέτη».

Όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, έκριναν ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα ότι «δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, αλλά εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία, σταθμιζόμενο με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνικά αγαθά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας…

Η συγκατάθεση δεν αποτελεί τη μοναδική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Αντίθετα, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν τούτο είναι απαραίτητο για σκοπό δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Πηγή: pierianews.gr