Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε πως είναι συνταγματική μία πρόβλεψη του κράτους. Αυτή έχει να κάνει, με τη μέριμνα για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, αυτή επιτρέπει διαγραφή παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Όμως, αυτό θα ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς αρνούνται τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

ΣΤΕ: Τι συνέβη στην Ανατολική Μακεδονία

Ειδικότερα, από δήμο της Ανατολικής Μακεδονίας διαγράφηκαν τέσσερα παιδιά από ισάριθμους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτό, διότι παρά τις ειδοποιήσεις προς τους γονείς τους εκείνοι αρνήθηκαν να τα εμβολιάσουν για τις γνωστές παιδικές ασθένειες.

Ένας εκ των γονέων, η κόρη του οποίου διαγράφηκε από τον παιδικό σταθμό, προσέφυγε στο ΣτΕ. Ζήτησε να ακυρωθεί η από 14.1.2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι γονείς υποστήριξαν ότι το παιδί τους «τιμωρείται». Αυτό, διότι δεν έχει δεχθεί κάποια εκ των πολλών εμβολίων. Επιπλέον, «τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης από τα συνομήλικα παιδιά και συμμαθητές της, χωρίς να υφίσταται λόγος. Επίσης, περιορίζεται ουσιωδώς η συμμετοχή της στην κοινωνική ζωή εν γένει. Αυτό, διότι ο παιδικός σταθμός αποτελεί σημείο κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των νηπίων. Έτσι, επιβάλλεται σε βάρος της ένα επαχθές μέτρο, το οποίο δεν είναι αναγκαίο. Αυτό, διότι το παιδί είναι υγιές. Δεν συντρέχει περίπτωση πανδημίας και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό έχουν λάβει τα προβλεπόμενα εμβόλια».

Τι αναφέρει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το ΣτΕ (απόφαση 2387/2020) αναφέρει ότι στην κάρτα υγείας του νηπίου αναφερόταν ότι η ανήλικη ήταν «ανεμβολίαστη» και ότι έπρεπε να ολοκληρώσει την τέταρτη δόση εμβολιασμών για κοκκύτη, πολυομμετίδα, πνευμονιόκοκκο, κ.λπ., ενώ δεν έχει λάβει καμία δόση από τα εμβόλια μηνιγγιτιδόκοκκου, ιλαράς- παρωτίτιδας – ερυθράς, ανεμοβλογιάς, ηπατίτιδας Α΄ και ροταϊού.

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των γονέων και έκρινε συνταγματική και νόμιμη την απόφαση του δήμου για διαγραφή της ανήλικης από τον παιδικό σταθμό, υπογραμμίζοντας ότι «θα αντέκειτο στην αρχή της ισότητας η αξίωση προσώπου να μην εμβολιαστεί, επικαλούμενο ότι δεν διατρέχει ατομικό κίνδυνο, εφόσον διαβιώνει σε ασφαλές περιβάλλον οφειλόμενο στο γεγονός ότι τα άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του έχουν εμβολιαστεί».

Πηγή: pierianews.gr