Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο τρίμηνο του 2020.

Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία για τις ώρες εργασίας, τις αμοιβές της εργασίας και τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών με βάση την επαγγελματική κατηγορία, την εκπαίδευση και το φύλο.

Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με την παρουσίαση αντίστοιχων στοιχείων από άλλες αξιόπιστες πηγές, αποτυπώνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της μισθωτής εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία είναι καθοριστική για τη συγκρότηση των θέσεων και των επιχειρημάτων των εργαζομένων στην πολιτική συζήτηση για τους όρους και τις συνθήκες της εργασίας στο δημόσιο.

Διαβάστε εδώ όλη την έκθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!

Πηγή: pierianews.gr