«Κόντρα» σε όσα ίσως πιστεύαμε μέχρι σήμερα, οι άνδρες έχουν συνολικά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τις γυναίκες, όταν όμως είναι παντρεμένοι ή έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια μεγάλη στατιστική ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open, καλύπτοντας ένα διάστημα 20ο ετών και όλες τις ηπείρους του πλανήτη, από το 1751 έως το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, συνολικά το 25% έως και το 50% των ανδρών έχουν ζήσει περισσότερο από τις γυναίκες σύμφωνα με τους ερευνητές. Όπως διευκρινίζουν, οι διαφορές φύλου στην επιβίωση εντοπίζονται με τη σύγκριση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο συνοψίζει τη μέση διάρκεια της ζωής και όχι τα πραγματικά έτη ζωής, και αυτό έχει παρερμηνευτεί.

Για να ποσοτικοποιήσουν λοιπόν τις πιθανότητες επιβίωσης μαζί με τους παράγοντες που επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής, μέσω της στατιστικής προσέγγισης, μελέτησαν τις διαφορές φύλου στους θανάτους σε 199 πληθυσμούς από κάθε ήπειρο για μια περίοδο 200 ετών. Χρησιμοποίησαν διαφορετικές βάσεις δεδομένων, όπως το World Population Prospects 2019 και τη βάση δεδομένων Human Mortality Database.

Επιπλέον, έκαναν μια σύγκριση μεταξύ της πιθανότητας οι άνδρες να ζήσουν περισσότερο από τις γυναίκες ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και την οικογενειακή κατάσταση, χρησιμοποιώντας εθνικές στατιστικές των ΗΠΑ σχετικά με τους θανάτους και την καταμέτρηση του πληθυσμού.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση των δεδομένων

  • Από το 1850 η πιθανότητα να ζήσουν οι άντρες περισσότερα χρόνια από τις γυναίκες και για όλες τις χρονικές περιόδους κυμαινόταν από 25 έως 50% με λίγες μόνο τιμές άνω του 50% σε διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  • Αυτό σημαίνει ότι 1 με 2 στους 4 άνδρες ζουν περισσότερο από τις γυναίκες τα τελευταία 200 χρόνια, αμφισβητώντας την επικρατούσα άποψη για τη μακροζωία των γυναικών.
  • Στις ανεπτυγμένες χώρες, η πιθανότητα οι άνδρες να ζουν περισσότερο από τις γυναίκες μειώθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε σταδιακά σε όλους τους πληθυσμούς. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται κυρίως στο κάπνισμα και σε άλλες διαφορές συμπεριφοράς των φύλων.
  • Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των αντρών είναι γενικά υψηλότερο στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην επιβίωση.
  • Η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο έπαιζαν βασικό ρόλο: η πιθανότητα οι παντρεμένοι άνδρες να ξεπεράσουν τις γυναίκες ήταν 39% και 37% για όσους δεν ήταν, και 43% για όσους είχαν πτυχίο πανεπιστημίου και 39% για όσους δεν είχαν απολυτήριο λυκείου.
  • Οι παντρεμένοι πτυχιούχοι άντρες έχουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανύπαντρων γυναικών, αποφοίτων Λυκείου.
  • Οι άντρες ωφελούνται περισσότερο από από μια σχέση, σε σύγκριση με τις γυναίκες.
  • Ο δείκτης θνησιμότητας μειώθηκε ταχύτερα για τις γυναίκες, συνολικά, από ό,τι για τους άνδρες κάτω των 50 ετών, κυρίως λόγω των μειώσεων στους θανάτους των βρεφών και των παιδιών.

Από την άλλη,  οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα και ανθρωποκτονίες στα 20 και 30 τους χρόνια, ενώ τείνουν να καπνίζουν και να πίνουν περισσότερο, οδηγώντας σε υψηλότερο επιπολασμό καρκίνου και θάνατο στα 60 τους χρόνια.

Εν κατακλείδι, οι διαφορές των φύλων στο προσδόκιμο ζωής θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές προσεγγίσεις, για πιο έγκυρα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πηγή: pierianews.gr