Είκοσι τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με 35ετία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” αυτές είναι οι εξής:

Α.ΙΚΑ

1.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2011 και ηλικία 58 το 2015.Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε.

2.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2011 και ηλικία 58 το 2016.Μπορούν να αποχωρήσουν στα 59.

3.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2011 και ηλικία 58 το 2017.Μπορούν να αποχωρήσουν στα 59 και 6 μήνες.

4.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2011 και ηλικία 58 το 2018.Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60.

5.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2011 και ηλικία 58 το 2019.Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 και 6μήνες.

6.Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2012 και ηλικία 59 το 2015.Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε.

7. Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2012 και ηλικία 59 το 2016. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 59 και 9 μήνες.

8. Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2012 και ηλικία 59 το 2017. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 και 2 μήνες.

9. Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2012 και ηλικία 59 το 2018. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 και 6μήνες.

10. Μισθωτοί ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( 35ετία) έως το 2012 και ηλικία 59 το 2019. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 και 11μήνες.

Β. Δημόσιο11.Δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν ήδη συμπληρώσει 35ετία ασφάλισης τον Αύγουστο του 2015. Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε χωρίς όρια ηλικίας.

12.Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 35ετία ασφάλισης το 2016. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 59.

13.Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 35ετία ασφάλισης το 2017. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 59 και 6μήνες ηλικίας.

14.Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 35ετία ασφάλισης το 2018. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 .

15.Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν την 35ετία ασφάλισης εντός του 2019. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 και 6 μήνες.

Γ.ΔΕΚΟ –Τράπεζες

16.Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία έως τον 8/2015.Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν.

17.Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία από τον 8/2015 έως 12/2015 .Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν στα 58 και 6 μήνες.

18. Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία το 2016..Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν στα 59.

19. Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία το 2017..Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν στα 59 και 6 μήνες.

20. Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία το 2018..Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν στα 60.

21. Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ –Τράπεζες με 35ετία το 2019..Μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν στα 60 και 6μήνες.

Δ.ΟΑΕΕ

22. Ελεύθεροι επαγγελματίες με 35ετία έως το 2012 και 60 ετών το 2015 ή το 2016 ή το 2017 ή το 2018 .Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε.

23. Ελεύθεροι επαγγελματίες με 35ετία έως το 2012 και 60 ετών το 2019. .Μπορούν να αποχωρήσουν στα 61.

Πηγή: enikonomia.gr

Πηγή: pierianews.gr