«Μεγάλος αδελφός» και για τα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας: Από τη νέα χρονιά –και συγκεκριμένα αρχές Φεβρουαρίου του 2022- υπολογίζεται πως θα ενεργοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ιδιοκτητών και καθενός από τα αυτοκίνητα ή δίκυκλα που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους.

Σήμερα υπάρχει η εκτίμηση πως κυκλοφορούν στους δρόμους σχεδόν 650.000 οχήματα που είναι ανασφάλιστα, περίπου 1,5 εκατομμύριο οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πληρώνουν κάθε χρόνο τα τέλη κυκλοφορίας.

Ποιες πληροφορίες θα έχουν οι νέες πλατφόρμες για αυτοκίνητα και δίκυκλα

Πλέον δημιουργούνται δυο νέες πλατφόρμες, με την πρώτη, τη «myAuto», να έχει καταχωρισμένες πληροφορίες για την άδεια κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφαλιστική κάλυψη, τα ΚΤΕΟ και την τυχόν ένταξη ενός αυτοκινήτου ή δίκυκλου στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της ΕΛΑΣ.

Η δεύτερη πλατφόρμα, το «Audit-Car» θα αφορά στην άλλη πλευρά, αυτή των ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση, όταν απαιτείται στα ίδια στοιχεία.

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,
β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,
γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,
ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς θα «τσεκάρουν» οι αρχές το όχημα και θα «κόβουν» πρόστιμο

Οι ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα οχήματα, όπως στα βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο και στην ασφάλιση του οχήματος.

Έως σήμερα οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα παρέχονται αποσπασματικά από βάσεις δεδομένων διαφόρων φορέων και όχι σε όλες τις περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δίνεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης, ψηφιακά, σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στο όχημα, τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών όσο και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προς τον σκοπό της εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και της ασφαλέστερης άντλησης και διασταύρωσης των τηρουμένων στα μητρώα του Δημοσίου στοιχείων που αφορούν στο όχημα.

Η συγκέντρωση όλων των δεδομένων στην ενιαία βάση Audit-Car ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή ειδοποιητηρίων προστίμων σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων οι οποίοι δεν έχουν περάσει τα ΙΧ τους από έλεγχο ΚΤΕΟ, με δεδομένο ότι η διασταύρωση των βάσεων δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Παράλληλα, ένα όχημα που είναι κλεμμένο ή δηλωμένο σε ακινησία ή δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη και κυκλοφορεί στους δρόμους, θα μπορεί να ελεγχθεί άμεσα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος θα περιλαμβάνει δεδομένα όπως η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ιστορικό πληρωμών τελών κυκλοφορίας, τους τεχνικούς ελέγχους που έχει περάσει, καθώς και την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης.

Τέλος, το Audit-Car θα περιλαμβάνει το ιστορικό του ΚΤΕΟ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε περίπτωση που πρόκειται για εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, το εάν το όχημα έχει τεθεί σε προσωρινή ακινησία και το αν εντάχθηκε ποτέ στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: pierianews.gr