Δεν θα επιβληθεί παρακράτηση στην προκαταβολή σύνταξη σε όσους επαγγελματίες και αγρότες έχουν οφειλές στα ταμεία, διευκρινίζουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία, την οποία κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης σε σχέση με την προκαταβολή της σύνταξης προβλέπει πως η εν λόγω παροχή (δηλαδή η προκαταβολή της σύνταξης) δεν χορηγείται, μεταξύ, άλλων, “όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια”.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το ανώτατο όριο ασφαλιστικών οφειλών, προκειμένου να μπορεί να βγει κάποιος οφειλέτης  στη σύνταξη (εφόσον φυσικά έχει θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα) ανέρχεται σε 20.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες κλπ), σε 15.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, μηχανικοί) και στα 6.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ.

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, όποιος χρωστάει μέχρι το παραπάνω ποσό (έως 20.000 για τους επαγγελματίες, έως 15.000 για τους επιστήμονες κλπ.), μπορεί να βγει στη σύνταξη εφόσον ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 60 δόσεις. Οι δόσεις αυτές εξοφλούνται μέσω παρακρατήσεων στην προσωρινή του σύνταξη.

Ασφαλείς πληροφορίες  από το υπουργείο Εργασίας αναφέρουν πως το πλαίσιο αυτό θα διατηρηθεί.

Έτσι οι παρακρατήσεις αυτές δεν θα επιβληθούν στην προκαταβολή της σύνταξής των οφειλετών, αλλά θα ξεκινήσουν να επιβάλλονται  στην προσωρινή σύνταξη από τη στιγμή της καταβολής της.

Επειδή, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το υπουργείο Εργασίας, μαζί με την καταβολή της προσωρινής σύνταξης, θα καταβληθούν και τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ προκαταβολής και προσωρινής για όσο διάστημα πιστώνεται η προκαταβολή, οι πρώτες παρακρατήσεις θα επιβληθούν στα αναδρομικά αυτά, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης σημειώνουν  πως προφανώς αν η οφειλή ξεπερνά το ύψος των αναδρομικών της προσωρινής, τότε οι παρακρατήσεις θα συνεχιστούν σε μηνιαία βάση (σε έως 60 δόσεις) επί της προσωρινής σύνταξης ή ακόμα και επί της οριστικής (αν δεν εξοφληθεί η οφειλή από τις παρακρατήσεις επί της προσωρινής).

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας με 10.000 ευρώ οφειλή στον τέως ΟΑΕΕ. Έχει αιτηθεί σύνταξη από το Μάιο του 2020.

Τον Ιούνιο του 2021 εισπράττει προκαταβολή σύνταξης 384 ευρώ και μαζί αναδρομικά προκαταβολής 12 μηνών ύψους 4.608 ευρώ  (12 Χ 384 ευρώ).

Στα αναδρομικά αυτά αλλά και στην μηνιαία προκαταβολή που θα εισπράττει από τον Ιούνιο του 2021, δεν θα επιβληθεί καμία παρακράτηση.

Έστω ότι τον Ιανουάριο του 2021, εισπράττει προσωρινή σύνταξη ύψους 700 ευρώ. Μαζί με αυτή, δικαιούται αναδρομικά προσωρινής σύνταξης ύψους 316 ευρώ/μήνα τα οποία προκύπτουν από την αφαίρεση της προκαταβολής από την προσωρινή  (προσωρινή 700 ευρώ – 384 ευρώ προκαταβολή)   για το διάστημα από το Μάιο του 2020 έως το Δεκέμβριο του 2021 (δηλαδή 20 μηνών) ύψους 6320 ευρώ (316 ευρώ Χ 20 μήνες).

Ωστόσο, λόγω της οφειλής των 10.000 ευρώ, θα συμψηφιστούν τα αναδρομικά  (της προσωρινής) ύψους 6.320 ευρώ με αυτήν. Έτσι, θα μείνει οφειλή ύψους 3680 ευρώ (10.000 ευρώ – 6.320 ευρώ). Η οφειλή αυτή θα ρυθμιστεί σε έως 60 μηνιαίες δόσεις των 61 ευρώ, οι οποίες θα παρακρατούνται κάθε μήνα επί της προσωρινής σύνταξης. Έτσι η προσωρινή θα ανέλθει στα 255 ευρώ (316 ευρώ – 61 ευρώ).

Εφόσον η οφειλή δεν εξοφληθεί μέχρι την καταβολή της οριστικής, η παρακράτηση θα συνεχιστεί (μέχρι εξόφλησης της οφειλής) και επί της οριστικής, αφού προφανώς αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω μετά το συμψηφισμό της με τα αναδρομικά της οριστικής σύνταξης, σημειώνουν οι ίδιοι αναλυτές.

capital.gr

Πηγή: pierianews.gr