Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e- ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια για τις εισφορές  Νοεμβρίου των μη μισθωτών. Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: pierianews.gr