Από το σύνολο των δικαιούχων, περίπου 1 εκατομμύριο θα είναι οι συνταξιούχοι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που θα καρπωθούν το εφάπαξ βοήθημα των 250 ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία θα προστεθούν και οι δικαιούχοι παροχών αναπηρίας, που θα λάβουν προσαύξηση του επιδόματός τους κατά αντίστοιχο ποσό. Επίσης, όσοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), θα διαπιστώσουν ότι θα τους χορηγηθεί διπλή δόση, αλλά και οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού που θα λάβουν μιάμιση δόση της παροχής.

Από κοντά και οι μακροχρόνια άνεργοι, μόνο όμως όσοι έχουν χρονικό διάστημα ανεργίας  από 12 έως 24 μήνες και υπό την προϋπόθεση να μη λαμβάνουν το ΕΕΕ.

Στο σκέλος των συνταξιούχων που θα καταστούν δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα προκύπτουν από τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν κατά τον τρέχοντα μήνα. Ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνουν τα εξής:

-Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

-Προσυνταξιοδοτική παροχή.

-Αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ).

Τα κριτήρια 

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 να μην υπερβαίνει τα 9.600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 800 ευρώ τον μήνα.

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.800 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (περίπου 225.000 άτομα) θα δοθεί τον Δεκέμβριο διπλή δόση από την εν λόγω παροχή. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται πολίτες, αλλά και νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Πηγή: pierianews.gr