Στα περί κατάργησης του οκταώρου απάντησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ με αφορμή τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, το οποίο θα δοθεί σε διαβούλευση μετά το Πάσχα, προκαλώντας αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «προβλέπεται μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σε ορισμένες περιόδους του χρόνου, που οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν αυξημένες ανάγκες, να μπορεί να πηγαίνει κανείς μέχρι τις 10 ώρες εργασίας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» οι ανατροπές που έρχονται στα εργασιακά σχετίζονται με το 8ωρο, με την αύξηση των υπερωριών χωρίς αμοιβή κ.α. Ωράριο εργασίας – λάστιχο με δεκάωρο για έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή αλλά με ισόποση μείωση ωραρίου το επόμενο διάστημα ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών αδείας θα προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που προωθεί η κυβέρνηση, όπως επισημαίνουν «ΤΑ ΝΕΑ». Επίσης θα προβλέπει αύξηση των υπερωριών. Το δημοσίευμα παρουσιάζει τους βασικούς άξονες των αλλαγών, σύμφωνα με το οποίο είναι οι εξής:

Επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν επιπλέον δύο ώρες την ημέρα το προσωπικό και στη συνέχεια να τις συμψηφίζουν για το επόμενο αντίστοιχο διάστημα με μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας ή συνδυασμό μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Παράλληλα αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν των υπερωριών στις 150 ώρες, όταν σήμερα το ανώτατο όριο είναι 48 ώρες ανά 6μηνο για εργαζομένους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους το έτος. Η διευθέτηση του χρόνου θα μπορεί να γίνει με ατομική σύμβαση συμφωνίας εργοδότη – εργαζομένου μόνο εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων ή δεν επιτευχθεί η κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.-Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 ωρών ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου μειωμένης απασχόλησης.

Αντί της μείωσης των ωρών επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης η ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ώρες.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι εργαζομένους και 15% εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ’ ανώτατο αριθμό 20 εργαζόμενοι.

Εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων υπογράφεται ατομική σύμβαση με κάθε εργαζόμενο που θα εργασθεί υπό το εν λόγω σύστημα. Η εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση εργοδότη και εργαζομένου επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.

Εξάλλου σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία).

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.-Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

Η απάντηση Χατζηδάκη

Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΙ αναφορικά με το 8ωρο «προβλέπεται με βάση το νομοσχέδιο ότι με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, των συνδικάτων μπορεί να γίνεται μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας έτσι ώστε κάποιες περιόδους του χρόνου να μπορεί να δουλεύει κανείς μέχρι τις 10 ώρες αλλά ακριβώς για να μην αυξάνεται το ωράριο εργασίας». Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα που μπορεί να εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή είπε ότι, “μπορεί να είναι και για 15 ημέρες, για ο,τιδήποτε μπορεί να είναι “.

Ο κ. Χατζηδάκης παρέθεσε ένα σχετικό παράδειγμα: » Ένας φοιτητής ο οποίος δουλεύει και δίνει εξετάσεις, μπορεί να κανονίσει αντί να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να πάρει άδεια μετ’ αποδοχών, να την πληρωθεί την άδεια, να δώσει το παιδί τις εξετάσεις του και σε αντιστάθμισμα να δουλέψει μερικές ώρες παραπάνω τις άλλες μέρες».Ο υπουργός Εργασίας είπε: “δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο τον εργαζόμενο αν το θέλει, κατόπιν αιτήματός του να ισχύσει η ρύθμιση αυτή για τον ίδιο”. Και ξεκαθάρισε ότι εάν ο εργοδότης θέλει τη συμφωνία αυτή και δεν την θέλει ο εργαζόμενος τότε “δεν γίνεται, απαγορεύεται». Για παράδειγμα, όπως ανέφερε, εργαζόμενος σε αεροδρόμιο στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά θέλει να μαζέψει τις ελιές του τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει εάν δεν έχεις αυτή τη διευθέτηση, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών για να το κάνει, μειώνοντας το εισόδημά του. Με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς δεν μειώνει το εισόδημα του, μένει στα ίδια επίπεδα. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του και γιατί επίσης δεν του μειώνουμε το εισόδημά του. Με τη σημερινή ρύθμιση για περιπτώσεις εργαζομένων σαν αυτές που ανέφερα μειώνεται το εισόδημα του».Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι «Είναι θέμα συμφωνίας. Μπορεί οι εργαζόμενοι να δουλέψουν 6 ώρες, ή εάν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται, αν το προηγούμενο διάστημα είχαν δουλέψει περισσότερο».

Για τις υπερωρίες

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα των υπερωριών λέγοντας ότι αυτές «θα εξακολουθούν να ισχύουν. Είναι άλλο κεφάλαιο στο νομοσχέδιο. Και μάλιστα αυξάνουμε τις υπερωρίες ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα εκεί που οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλέψουν περισσότερο να μπορέσουν να το κάνουν «.

Για την ψηφιακή κάρτα

Σε ερώτηση εάν η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για όλους απάντησε τα εξής «θα ξεκινήσουμε – επειδή θα είναι μια μεγάλη επανάσταση- από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες κλπ και θα περάσουμε σταδιακά και στις μικρότερες επιχειρήσεις». Όπως είπε ο ίδιος, η εφαρμογή της κάρτας θα είναι οριζόντια και θα έχει σκοπό να ελέγχει τον χρόνο προσέλευσης και τον χρόνο αποχώρησης καταγράφοντας αυτόματα και τις υπερωρίες για να μην γίνεται ο εργαζόμενος θύμα του εργοδότη.

Πηγή: enikos.gr

Πηγή: pierianews.gr