Παράλληλα, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που δεν κατάφεραν να εισπράξουν δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων ακινήτων. Ενώ, εκπτώσεις δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, δικαιούνται οι αγρότες.

Το μόνο που πρέπει να προσέξουν είναι την σωστή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και την προσοχή ορισμένων «κωδικών».

Οι δέκα κωδικοί «sos» του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

 • Κωδικοί 013-014 (Πίνακας 2)

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εντός του 2022 ήταν άνω των 65 ετών, δηλαδή γι’ αυτούς που γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1957, προβλέπεται μείωση κατά 30% του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματός τους, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης (για τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ.).

 • Κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 (Πίνακας 3)

Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ για τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω. Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του εφόσον είναι:

α) Πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

β) Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί.

γ) Θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.

δ) Πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα Εθνικής Αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου.

 • Κωδικοί 351-352 (Πίνακας 4 Α)

Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2022 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης (π.χ. χρόνο στρατιωτικής θητείας) μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές.

 • Κωδικοί 125-126 (Πίνακας 4Δ2)

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2022 φορολογούμενος-ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι πρϋποθέσεις.

 • Κωδικοί 905-906 (Πίνακας 2) και κωδικοί 657, 658, 659 και 660 (Πίνακας 6)

Απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών, για να κατοχυρώσουν την απαλλαγή, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαιώσεις των συνταξιοδοτικών τους φορέων ή αποφάσεις συνταξιοδότησης ή παράτασης της σύνταξης.

 • Κωδικοί 781-782 (Πίνακας 6)

Ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα και καλύπτουν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων.

Αυτά είναι μεταξύ άλλων, έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουμένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, οι προνοιακές παροχές που χορήγησε ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες, τυχόν αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν το 2022 για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 κ.λπ.

 • Κωδικοί 049-050 (Πίνακας 7)

Δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών.

Οι συνολικές δαπάνες που θα δηλώσει ο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του συνολικού πραγματικού εισοδήματος που απέκτησε το 2022 από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων.

Το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης μειώνεται στο 20% για όσους φορολογουμένους εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα κατά τη διάρκεια του 2022 δαπάνες για ενοίκια, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους τουλάχιστον 60% του ετήσιου πραγματικού ατομικού εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων.

Κάθε φορολογούμενος που πρόκειται να συμπληρώσει τους κωδικούς 049-050 πρέπει προηγουμένως να αναζητήσει τις πληροφορίες που τον αφορούν, κάνοντας κλικ στη φράση «Πατήστε ΕΔΩ για στοιχεία δαπανών», ώστε να εμφανιστεί αναλυτικός πληροφοριακός πίνακας που αναγράφει, για κάθε τράπεζα, τι ποσό δαπανών εξόφλησε με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.). Τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να αθροίσει τα ποσά ανά τράπεζα και να αναγράψει το σύνολό τους στον κωδικό 049 ή 050 κατά περίπτωση.

 • Κωδικοί 059-060 (Πίνακας 7)

Έκπτωση χρηματικών δωρεών.

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά το 10% των χρηματικών δωρεών προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.), προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και λοιπούς μη δημόσιους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς (ιδρύματα, κληροδοτήματα κ.λπ.), εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

 • Κωδικοί 627-628 (Πίνακας 7)

Έκπτωση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, τη λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Τα έξοδα τα οποία πραγματοποίησε ο φορολογούμενος το 2022 για την καταβολή αμοιβών παροχής υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κατοικιών του μειώνουν -ισόποσα κατανεμημένα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών-, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση ισχύει για κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

 • Πίνακας 8

Πρόσθετες εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2022 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, καθώς και όσοι άσκησαν κατά τη διάρκεια του 2022 αγροτικές δραστηριότητες ως κατ’ επάγγελμα αγρότες δικαιούνται ετήσια έκπτωση φόρου.

Η έκπτωση αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι τα 777 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 900 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 1.120 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 εξαρτώμενα τέκνα.

 • Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των τριών, ισχύει επιπλέον έκπτωση φόρου 220 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με τέκνα δικαιούνται προσαυξημένη έκπτωση φόρου.

Σημειώνεται πως ως «εξαρτώμενα τέκνα» τα οποία βαρύνουν τον φορολογούμενο και του δίνουν το δικαίωμα προσαυξημένης έκπτωσης φόρου θεωρούνται φέτος:

 • Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2004 έως 31/12/2022.
 • Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1997 και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Τα άγαμα τέκνα που παρουσιάζουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ

Επιπλέον έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ δικαιούται κάθε φορολογούμενος ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 έχει πληρώσει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που έλαβε από συνολικά 22 κατηγορίες επαγγελματιών, για ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ.

Μόνη προϋπόθεση για να «επιβραβευθούν» με την πρόσθετη έκπτωση είναι να έχουν πραγματοποιήσει τις πληρωμές με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking ή τραπεζικές εφαρμογές.

Οι 22 κατηγορίες επαγγελμάτων με τις «χρυσές» ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι οι εξής:

 • Κτηνίατροι
 • Υδραυλικοί
 • Ψυκτικοί
 • Συντηρητές θέρμανσης
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων
 • Ξυλουργοί
 • Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.
 • Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος
 • Κομμωτές, κουρείς
 • Αισθητικοί και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς
 • Εργολάβοι κηδειών
 • Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ
 • Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 • Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 • Φωτογράφοι
 • Σχολάρχες χορού, χοροδιδάσκαλοι
 • Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή
 • Επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 • Επαγγελματίες της Υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 • Δικηγόροι
 • Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί

Παράλληλα, διπλάσια έκπτωση φόρου θα έχουν οι πολίτες, με e-αποδείξεις από γιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές και ποδολόγους.

Πηγή: pierianews.gr